Finance

Zorginstellingen denken weer aan investeren

Zorginstellingen denken weer aan investeren

Meer dan de helft van de zorginstellingen verwacht de komende periode te kunnen investeren in vastgoed en automatisering. Banken worden nog steeds gezien als belangrijke partner, maar ook alternatieve financiering wordt onderzocht. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer die ieder kwartaal wordt uitgevoerd door HEAD, de vereniging van financials in de zorg.

Door de grote veranderingen in zorg lag de focus de afgelopen jaren vooral op de herijking van de  strategie en aanpassing van de bedrijfsvoering. De investeringen namen in deze periode sterk af. De Financiële Zorgthermometer laat in dit eerste kwartaal van 2016 echter een trendbreuk zien.

Nu de impact van de veranderingen grotendeels te overzien is, durft 56 procent van alle instellingen weer te investeren, constateert HEAD. "Het is positief om te zien dat zorginstellingen na een periode van zoveel onrust weer durven te investeren. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer kwaliteit voor de cliënt”, zegt voorzitter Ellen Kalkhoven.

Van de ziekenhuizen zegt ruim 81 procent meer te gaan investeren, met name in  automatisering. In de ouderenzorg verwacht 61 procent van de instellingen meer te gaan investeren en voor instellingen actief in de gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg betreft dit 64 procent. De geestelijke gezondheidszorg blijft achter in dit positieve sentiment. Slechts 21 procent denkt weer aan investeren.

Alternatief

Nu zorgorganisaties weer willen gaan investeren, kijken ze ook naar mogelijke financiers. Banken spelen daarbij nog altijd een belangrijke rol, maar alternatieve financiering wordt steeds vaker onderzocht. In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg geeft ruim 60 procent aan dat banken volledig of voor een aanzienlijk deel aan de financieringsbehoefte gaan voldoen, terwijl dit voor geestelijke gezondheidszorg slechts 37 procent is.

Alle sectoren zien pensioenfondsen als alternatieve financieringsbron. Zorginstellingen in de langdurige zorg noemen ook woningcorporaties. "Zorginstellingen verbreden hun financieringsblik”, zegt Pim Diepstraten van Finance Ideas, uitvoerder van de Financiële Zorgthermometer. "Dat is gezien de toename van investeringen en terughoudendheid van banken ook gewenst. Bij zoveel verschillende financieringsmogelijkheden mag een financieringsstrategie vanuit de zorginstelling echter niet ontbreken."

Aan deze Financiële Zorgthermometer hebben 149 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de twintigste keer dat het onderzoek is uitgevoerd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sjors van Leeuwen

5 april 2016

Opvallend is dat in het onderzoek onderwerpen als marketing, innovatie, nieuwe businessmodellen, productontwikkeling, marktbehoefte, zorgklanten, nieuwe inkomstenbronnen niet als strategisch of tactisch thema of investeringsdoel genoemd worden. Vreemd?

Top