ACTUEEL

Santeon en Menzis maken werk van waardegedreven zorg

Santeon en Menzis maken werk van waardegedreven zorg

De zes Santeon ziekenhuizen starten met steun van zorgverzekeraar Menzis een programma waarin uitkomsten van zorg centraal staan. Het uiteindelijke doel is hogere gezondheidswinst voor de patiënt en minder kosten.

In de kern draait het programma Value Based HealthCare (VBHC) om het zichtbaar maken van uitkomsten om deze onderling te vergelijken. De betrokken Santeon-ziekenhuizen willen zo van elkaar leren en gaan waar nodig verbeteringen doorvoeren.

Verbetercyclus

De laatste jaren zijn er verschillende initiatieven die mikken op het drukken van kostenstijging bij een gelijke of betere kwaliteit van zorg. “Hiervoor heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden”, zegt bestuursvoorzitter Bas Leerink van Medisch Spectrum Twente, tevens portefeuillehouder Kwaliteit van Santeon. “Value Based HealthCare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten. Onze ziekenhuizen richten per aandoening een verbetercyclus in.”

Santeon maakt sinds 2013 in het programma Zorg voor Uitkomst uitkomsten van behandelingen voor vier veel voorkomende tumorsoorten inzichtelijk en transparant. Het nieuwe programma is hier een vervolg op. In maart startte het voor borstkanker, in april wordt prostaatkanker opgepakt en in mei heup-osteoartrose. Andere aandoeningen volgen.

Inzichtelijk maken

De Santeon-aanpak kan rekenen op instemming van zorgverzekeraar Menzis. “Juist door die combinatie van kwaliteit en doelmatigheid stapt ook Menzis in”, stelt Pascale Voermans, verantwoordelijk voor de zorginkoop medisch specialistische zorg binnen Menzis. “We willen de zorg transparant maken. Niet door te zeggen waar de zorg goed of slecht is, maar wel door de verschillen inzichtelijk te maken. Denk aan het percentage hersteloperaties of behoud of terugkeer van functies. Maar ook aan snelheid, doorlooptijd en bejegening. Zodat onze klanten vervolgens hun eigen afweging kunnen maken. Menzis participeert in het Santeon-programma en investeert hiermee in het continu verbeteren van de zorg.”

Porter

Het oorspronkelijke concept van Value Based Health Care (VBHC) is ontwikkeld door Michael Porter van de Harvard Business School. Eerder pasten ook de Nederlandse hartcentra het concept toe in de vorm van het Meetbaar Beter-traject. Uit bredere internationale ervaring blijkt dat transparantie en onderlinge vergelijking de kwaliteit van zorg bij alle deelnemende zorginstellingen verbetert. Dit geldt voor achterblijvers maar opmerkelijk genoeg ook voor voorlopers.

Voor de drie bovengenoemde aandoeningen wordt een scorecard samengesteld, met een beknopte set uitkomst- en procesindicatoren en de bijbehorende belangrijkste oorzaken van kosten. De internationale uitkomstenstandaarden van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) dienen als leidraad voor de uitkomstindicatoren.

Ook patiëntenorganisaties zitten praten mee over de selectie van indicatoren. Voor wat betreft de kwaliteit en de kosten van het gehele behandeltraject ligt samenwerking met zorgverzekeraars voor de hand. Maar vooral voor het verkennen van nieuwe financieringsvormen van de zorg is die samenwerking cruciaal. Santeon verwacht over een half jaar de eerste resultaten.

 

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente Enschede, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en OLVG Amsterdam. De zes Santeon ziekenhuizen werken samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Samen bieden zij meer dan 10 procent van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

4 april 2016

Ben benieuwd hoeveel aandacht de echte basiszorg in het geheel krijgt.

Top