ACTUEEL

Topinstituut in de maak voor betere behandeling kanker

Er is een virtueel topinstituut in de maak waarin wetenschappers gaan samenwerken om onderzoeksresultaten nog sneller te vertalen naar betere diagnose en behandeling van mensen met kanker. Vijf oncologisch onderzoekers schrijven hiervoor nu een wetenschappelijke strategie.

Het instituut gaat de komende tien jaar plaats bieden aan duizend onderzoekers. Om deze ambitie te verwezenlijken is er 25 miljoen euro per jaar nodig, naast circa 50 miljoen euro door inbreng van deelnemende instellingen aan bestaande infrastructuur en onderzoekers. Het topinstituut is een uniek, autonoom instituut, met een eigen visie, missie, ambitie en strategie. Die strategie wordt opgesteld door de kankeronderzoekers René Bernards (NKI/AVL), Anton Berns (NKI/AVL), Hans Bos (UMC Utrecht), Hans Clevers (Hubrecht Instituut en KNAW Utrecht) en Jan Hoeijmakers (Erasmus MC).

Elk jaar krijgen meer dan 100 duizend Nederlanders kanker. Ruim 60 procent van deze patiënten overleeft de ziekte, vijf jaar na de diagnose. Het instituut beoogt de grenzen van wetenschappelijk kankeronderzoek te verleggen met als uiteindelijk doel kanker beter te behandelen, door nauwkeuriger diagnoses en meer effectieve behandelingen mogelijk te maken. De visie is dat met dit topinstituut meer uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland kan worden gehaald dan nu het geval is.

De ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de topsector Life Sciences & Health ondersteunen de ambitie om tot dit instituut te komen. Dit doen zij omdat ze willen bijdragen aan het realiseren van de ambitie van KWF Kankerbestrijding: een wereld zonder kanker. "Patiënten verdienen een ambitieuze aanpak waarmee deze ziekte effectiever kan worden bestreden", aldus de betrokkenen in een persverklaring. Daarvoor is het belangrijk de Nederlandse toppositie op het gebied van kankeronderzoek te behouden en verder te versterken. In het verlengde hiervan wordt innovatie verder gestimuleerd, komt er meer hoogwaardige werkgelegenheid en verbetert bovendien het Nederlandse investeringsklimaat.

Medische innovaties

"Kanker is en blijft voorlopig een grote maatschappelijke uitdaging. Medische innovaties moeten het verschil gaan maken voor onze toekomst." Het Nederlands wetenschappelijk kankeronderzoek geldt weliswaar als vooraanstaand in de wereld, maar het kan volgens de ministeries nog een stuk beter. Dit kan door wanneer de beste wetenschappers bijeen worden gebracht, als zij nauwer gaan samenwerken, het onderzoek verder intensiveren en de resultaten uit bestaand onderzoek nóg sneller vertalen naar betere diagnose en behandeling van mensen met kanker.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top