Finance

ANBO start actie tegen koopkrachtverlies senioren

Bijna veertig procent van de gepensioneerden zegt niet voldoende aan hun pensioeninkomen te hebben. Dit heeft te maken met het de pensioenen zelf, maar ook met onder meer de hoge eigen bijdrage voor zorg.

Dit blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie ANBO onder negenduizend gepensioneerden.

Van de groep die niet voldoende zegt te hebben aan het pensioen, vindt nog eens bijna dertig procent dat zij niet verder kunnen bezuinigen op hun uitgaven. "De financiële rek is eruit bij met name de groep gepensioneerden met een middeninkomen en/of hoge zorgkosten," zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. Zij noemt de uitkomsten van het ANBO-onderzoek "zeer zorgelijke cijfers".

"Al acht jaar op een rij staat de koopkracht onder druk, doordat de pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Daar bovenop hebben gepensioneerden te maken een stapeling van maatregelen waardoor hun koopkracht zwaar uit de pas loopt met die van werkenden. Het gaat dan om hoge eigen bijdragen voor zorg en het afschaffen van zorgvergoedingen." Den Haan stelt: "Het koopkrachtverlies van gepensioneerden moet stoppen."

ANBO start vandaag een e-cardcampagne. Op de website kunnen mensen kiezen uit drie kaarten die naar het kabinet worden gestuurd. Den Haan: "Wij roepen iedereen op om zijn stem te laten horen. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma moeten het tij keren. Economisch herstel moet niet alleen voor werkenden gelden, maar ook voor gepensioneerden."

ANBO heeft gepensioneerden in de peiling gevraagd welke oplossingen zij zien voor de pensioenproblemen. Een meerderheid (65 procent) vindt dat de inkomstenbelasting over pensioen omlaag moet. Iets meer dan veertig procent ziet liever dat de AOW omhoog gaat, een maatregel die volgens Den Haan geen optie is. "AOW verhogen is geen gerichte maatregel. Het kabinet moet focussen op de groep die echt in de problemen zit, dus gepensioneerden met een middeninkomen en/of hoge zorgkosten."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

C Hoek

20 april 2016

Een onderdeel om wat steun voor de zwakkeren terug te krijgen is
de eigen bijdrage in de zorg afhankelijk te maken van de mate van aanspreken van de eigen bijdragen door de jaren heen. Zowieso is
het onredelijk om zwakkeren gelijk te stellen aan de sterkeren!

Top