ACTUEEL

BoZ tegen nieuwe wet maatschappelijke onderneming

Brancheorganisaties Zorg (BoZ) vindt dat het Kabinet de plank mis slaat met het wetsvoorstel over de ‘maatschappelijke onderneming’. Met regels voor deze rechtsvorm in het Burgerlijk Wetboek wil het kabinet instellingen met een maatschappelijke taak ondersteunen. De zorgsector vraagt de Vaste Kamercommissie voor Justitie van de Tweede Kamer om het wetsvoorstel af te wijzen.

Problemen besturing zorgorganisaties

Het voorstel creëert juist nieuwe problemen in de besturing van zorgorganisaties. Dat stellen de BoZ-leden Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN in de brief. Als het wetsvoorstel toch doorgang vindt, wil de zorgsector dat daarin wordt opgenomen dat deze rechtsvorm niet dwingend aan zorginstellingen kan worden opgelegd.

'Maatschappelijke onderneming’ in BW

Het introduceren van de rechtsvorm ‘maatschappelijke onderneming’ in het BW is ondoelmatig, stelt BoZ. Ook de Raad van State denkt er zo over. Het voorstel biedt geen vorm “die zorginstellingen in staat stelt om de relaties met de omgeving verder te professionaliseren en relaties met andere organisaties aan te gaan", stelt BoZ in de brief.  Kortom: de meerwaarde ontbreekt.

Problemen door nieuwe wet

BoZ voorziet met het wetsvoorstel  besturingsproblemen voor zorgorganisaties. Daarnaast legt het wetsvoorstel juist meer regels op, terwijl het kabinet juist de bureaucratie wilde terugdringen. Ook het doel ‘houdbare financiering van de zorg’ wordt onmogelijk gemaakt met het wetsvoorstel. De mogelijkheid tot inbreng van privaat kapitaal is ontoereikend in het voorstel. Aandeelhouders en dividentuitkeringen in delen van de zorgsector die zich daartoe lenen, zijn noodzakelijk om goede zorg in de toekomst betaalbaar te houden, stelt BoZ.

Belanghebbendenvertegenwoordiging

De afnemende bestuurbaarheid is een gevolg van de introductie van een nieuw orgaan: de belanghebbendenvertegenwoordiging (BHV). De problemen met de BHV ontstaan door de institutionalisering ervan, door de vergaande bevoegdheden en door de samenloop met bestaande medezeggenschapsregelingen.

Aantasting verantwoordelijkheid ondernemingsbestuur

Het wetsvoorstel bevat een dwingendrechtelijke verplichting tot instelling van een BHV, die daarbij over tal van bevoegdheden beschikt. Voor alle organisaties geldt dezelfde vorm. Externen kunnen zich bijvoorbeeld via de rechter - buiten de wil van het bestuur om - tot belanghebbenden maken en daarmee ook over het recht van enquête beschikken. Dit is een wezenlijke aantasting van de verantwoordelijkheden van het ondernemingsbestuur, stellen de leden van BoZ. 

Betrokkenheid belanghebbenden

BoZ stelt daarom voor te regelen dat bij de invulling van de betrokkenheid van belanghebbenden, de vorm wordt vrijgelaten. Daarnaast raadt BoZ de Tweede Kamer aan om de verantwoordelijkheid voor een adequate betrokkenheid van belanghebbenden daar te houden waar deze behoort: bij het ondernemingsbestuur.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top