Vastgoed

Promovenda maakt checklist voor healing environment

Promovenda maakt checklist voor healing environment

Betrokkenen bij ontwerp en bouw van ziekenhuizen hebben vaak weinig harde wetenschappelijke kennis over healing environments. Dat stelt architecte Milee Herweijer, die op vrijdag 22 april promoveert aan de TU Delft. Ze stelde onder meer een checklist op die ziekenhuizen direct kunnen gebruiken.

Het begrip ‘healing environment’ wordt in de ziekenhuisbouw veel gebruikt. Volgens Herweijer gebruikt de een het voor gastvrije patiëntbenadering en de ander voor goede daglichttoetreding. "We zouden ons moeten richten op wetenschappelijk onderbouwde kennis, het Evidence-Based Design. Verrassend genoeg is die kennis in Nederland nauwelijks bekend. Daaraan wil ik wat doen met mijn onderzoek.”

Eenpersoonskamer

Vooral in de Verenigde Staten is veel bekend over wat werkelijk effect heeft op het genezingsproces. Zo voelen patiënten zich beter in een eenpersoonskamer, liefst met goede akoestiek en verlichting. Uitzicht op natuur, goede daglichttoetreding en de mogelijkheid tot een wandelingetje in het groen dragen bij aan het welbevinden. Goed ontworpen ruimtes voor het medisch personeel en minimalisering van de loopafstanden naar de patiënt zijn eveneens van belang. Gebrek aan privacy in wacht- en overdrachtsruimtes blijkt juist contraproductief.

Kenniscentrum

Op basis van haar literatuuronderzoek stelde Herweijer een checklist op met bewezen effectieve ruimtelijke maatregelen. Daarmee ging ze langs bij negen recent gebouwde Nederlandse ziekenhuizen. Volgens Herweijer benutten
ziekenhuizen te weinig de kansen om met het gebouwontwerp het genezingsproces te bevorderen. Herweijer: “Er is geen makkelijk vindbare informatie, er bestaat ook geen kenniscentrum, zoals het Center for Health Design dat in Amerika de kennis bundelt."

Opstap

Herweijer pleit ervoor dat we in Nederland ook meer kennis beschikbaar maken en delen door bijvoorbeeld een dergelijk centrum op te richten. Haar promotieonderzoek kan dienen als opstap.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top