Vastgoed

Twee nieuwe bestuurders voor Woonzorg Nederland

Cees van Boven en Arnold Pureveen gaan per 1 augustus samen leiding geven aan Woonzorg Nederland, de landelijk opererende woningcorporatie op het gebied van ouderenhuisvesting.

De twee nieuwe directeur-bestuurders vormen een collegiaal bestuur, waarin Van Boven het voorzitterschap gaat vervullen en Pureveen verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering en financiële portefeuille.

Van Boven (58) komt van woningcorporatie Parteon in Zaanstad, waar hij nu bijna vier jaar directeur-bestuurder is. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur-generaal op het toenmalige ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Pureveen (52) werkte vijftien jaar bij woningcorporatie De Alliantie in Hilversum, waar hij nu CFO is. Daarvoor was hij registeraccountant en management consultant bij PricewaterhouseCoopers, met als specialisatie de bank- en verzekeringssector en de bouw- en vastgoedsector.

Ontvlechting Espria

Woonzorg Nederland ontvlocht zich midden 2015 van Espria. De personele unie die twee organisaties vormden was door de herziene woningwet verboden. In de overgangssituatie waren er nog enkele overlappingen tussen de verschillende organen die in de loop van 2015 zijn opgelost.

De raad van bestuur van Woonzorg Nederland bestond sinds 30 juni 2015 uit John Kauffeld, die ook bestuurder bleef bij Espria, en Anton Zuure. Kauffeld bleef ad-interim aan tot eind december. Zuure legde op 1 november 2015 zijn functie als bestuurder neer. Zijn vertrek hing samen met het onderzoek naar de strategische meerjarenkoers van Woonzorg Nederland. Hij bleef in het kader van de overdracht van zijn werkzaamheden nog een aantal maanden betrokken.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top