ACTUEEL

Zeeuwse cardiologen verdeeld over participatie in ADRZ

Vier cardiologen van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) weigeren deel te nemen in de vorig jaar opgerichte ziekenhuisbrede coöperatie van de medisch specialisten. De vier willen een grotere mate van zelfstandigheid behouden dan de coöperatie toelaat.

De coöperatie is een reactie op de nieuwe fiscale spelregels voor medisch specialisten die sinds vorig jaar van kracht zijn. Volgens de Provinciaal Zeeuwse Courant zijn vrijwel alle artsen van het ADRZ inmiddels aangesloten bij de coöperatie. Ook drie van de in totaal zeven cardiologen willen zich aansluiten. De rest van de vakgroep weigert vooralsnog.

Andere vakgroep

Een woordvoerder erkent dat er sprake is van een patstelling, die in ieder geval dit jaar moet worden opgelost. “Dit is niet alleen een probleem voor het ziekenhuis de maatschap zelf heeft er ook mee te maken”, aldus de woordvoerder. Hij wijst de suggestie van de hand als zouden oude problemen binnen de vakgroep herleven. In 2012 stond de afdeling enige tijd onder verscherpt toezicht vanwege onderling conflicten. De kwestie mondde uit ontslag van alle cardiologen. “Dit is een totaal andere vakgroep met totaal andere problemen”, aldus de woordvoerder.

Mochten de raad van bestuur en de cardiologen er niet uitkomen, dan kan dit het einde betekenen van de samenwerking tussen ADRZ en die vier artsen.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top