Tech

Oudere offert graag privacy in voor veiligheid

Zeven van de tien ouderen leveren graag privacy in als zij daardoor langer zelfstandig thuis kunnen wonen en veiliger wonen. Dat constateert seniorenorganisatie KBO in het derde KBO Veiligheidsonderzoek.

Vier van de tien ouderen maken gebruik van technologische snufjes, zoals een videocamera bij de voordeur, een alarmsysteem dat in contact staat met een meldkamer, buitenverlichting met infrarood- en bewegingsmelders. De omgeving in de buurt wordt veiliger door massaal gebruik van de Whatsapp-buurtgroep, waar ook vier van de tien ouderen gebruik van maken.

Hoog cijfer

Senioren geven voor hun hun gevoel van veiligheid in huis en omgeving het rapportcijfer 8,1. Blijkens dit cijfer voelen ouderen zich in 2016 veiliger in hun woonomgeving dan in voorgaande jaren. Naast het inzetten van technologische hulpmiddelen blijft veiligheid ook gewoon mensenwerk, constateert KBO. Zes van de tien senioren zijn daar heel actief mee bezig: zij sluiten alles thuis af en zijn alert op vreemde zaken. Als de buren op vakantie gaan, houden ruim acht van de tien senioren een oogje in het zeil.

Het veiligheidscijfer daalt naar een 7,4 als ouderen 's avonds in het donker naar buiten gaan. Maar ook overdag voelen bijna zeven van de tien ouderen zich weleens onveilig als ze de deur uitgaan. Dat komt door hangjongeren of als het heel stil is op straat. Ook hebben veel ouderen de angst dat er ineens iets kan gebeuren.

Terrorisme

Internationale ontwikkelingen hebben ook invloed op het gevoel van veiligheid. Eén op de drie ouderen voelt zich minder veilig door de terroristische aanslagen van de laatste tijd. Maar liefst de helft van hen denkt hier nog wekelijks aan. Een enkele oudere geeft aan niet meer naar bijeenkomsten te gaan waar veel mensen aanwezig zijn en dat zij alerter zijn op straat en in de bus. Terrorisme baart 38 procent van de ouderen de meeste zorgen. Gevolgd door de steeds grotere kloof tussen arm en rijk (20 procent), criminaliteit en het milieu (10 procent).

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top