Tech

Het Dorp gaat op de schop

Het Dorp gaat op de schop

Eens was het de meest innovatieve woongemeenschap voor mensen met een beperking, maar Het Dorp is "niet meer van deze tijd". Daarom wordt het Arnhemse wijkje de komende jaren drastisch gemoderniseerd tot een superslimme en helende leefomgeving.

Ruim vijftig jaar geleden leidde tv-persoonlijkheid Mies Bouwman een grootscheepse inzamelingsactie voor Het Dorp. Daarmee werd het voor die tijd enorme bedrag van 12 miljoen gulden opgehaald, wat een grote stap betekende  in de emancipatie van mensen met een beperking. Maandag zette Mies Bouwman als eerste haar handtekening voor de transformatie van de woongemeenschap. “Wij hebben toen iets blijvends neergezet”, zei zij bij de lancering. “Het is fijn om te zien dat het wordt voortgezet.”

Technologie

Het Dorp was nooit een wijk voor uitsluitend mensen met een beperking. Toch dreigt de wijk de laatste jaren meer en meer geïsoleerd te raken. Wat elders in de samenleving gebeurde, bleef Het Dorp niet bespaard: winkels sloten en voorzieningen verdwenen.

“Het Dorp is van alle tijden”, zei ook Rob Hoogma, voorzittter raad van bestuur van zorgorganisatie Siza, waar Het Dorp onderdeel van is. “Maar het is echt niet meer van deze tijd. Mensen met een beperking willen zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Iemand die maar één oog kan bewegen kan nu een heel huis besturen.”

Bij de modernisering zal de focus dan ook minder op de stenen liggen dan op de technologie en de gebruiker daarvan. Toch komen er ook nieuwe gebouwen. “Mensen moeten toch ergens wonen”, lichtte Hoogma toe. “Maar we bouwen appartementen die we kunnen inrichten zoals het bij de mensen thuis is. We trainen ze voor de thuissituatie.”

Healing Environment

Het eerste gebouw dat er komt, heet voorlopig Gebouw A. Het gebouw met 36 appartementen moet in 2017 opgeleverd worden, vertelt architect Duzan Doepel. Het wordt neergezet volgens de principes van Active House en Healing Environment: binnenklimaat, comfort en energie zijn in balans, het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners staan centraal.

In Gebouw A komen mensen binnen nadat ze uit het revalidatiecentrum komen. Zij moeten nog leren omgaan met hun beperking, een emotioneel en soms frustrerend proces. Het ontwerp van de woningen, de ruimtelijke indeling en de overgang van de privéruimte naar de gedeelde ruimte zijn daarop bedacht. De bewoner kan steeds invloed uitoefenen op de mate van interactie tussen binnen en buiten. Gebouw A zal ook dienst doen als innovatiecentrum. Uit het gebruik van het gebouw moeten lessen worden getrokken voor verbeteringen en nieuwe oplossingen.

Kennis delen

Niet alleen Gebouw A, maar heel Het Dorp moet een drijver van zorginnovatie worden. Bedrijven, overheden, zorginstellingen en kennisinstellingen zullen in Het Dorp samenwerken aan nieuwe producten en technologieën. Daartoe is het noodzakelijk dat kennis zo veel mogelijk wordt gedeeld, stellen veel van de aanwezigen bij de lancering.

Hiertoe is dit voorjaar Academy Het Dorp opgericht, waarbinnen bedrijven en kennisinstituten partnerschappen kunnen aangaan om in Het Dorp aan de slag te gaan. De producten die worden ontwikkeld moeten vervolgens verspreid worden om zo veel mogelijk mensen ten goede te komen. “Heel Nederland kan profijt hebben van wat hier gebeurt”, zei rijksbouwmeester Floris Alkemade maandag bij de aftrap.

Menselijk contact

Nederland telt 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening. 1,9 miljoen van hen hebben er meer dan één chronische ziekte of handicap die permanent aandacht behoeft. De huidige bewoners van het Dorp zijn nauw betrokken bij de plannen. Ze zien veel heil in nieuwe technologieën die hen zelfstandiger zullen maken. “Maar menselijke interactie blijft altijd belangrijk”, zei Dorp-bewoner Mattijs Wits. “Het contact met de therapeut is fantastisch, kan de technologie dat ook? Het moet wel menselijk blijven.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top