Vastgoed

Ikazia Ziekenhuis wordt verbouwd en gerenoveerd

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is naar eigen zeggen uit zijn jasje gegroeid en gaat om die reden verbouwen. Het gaat zo’n 3400 vierkante meter renoveren en circa 7400 meter oppervlak nieuw bouwen.

Eerst zal een bestaand gedeelte worden gesloopt, waarna het nieuwe en grotere gebouw zal worden gebouwd. Onder andere de poliklinieken Cardiologie, Neurologie, Longgeneeskunde, Kaakchirurgie  en de verpleegafdelingen Pediatrie, Dagopname en de afdelingen Techniek en Facilitair krijgen vervangende nieuwbouw. Ook Oncologie, één van de speerpunten van het Ikazia Ziekenhuis, krijgt een nieuwe afdeling in de nieuwbouw.

"Om de nieuwbouw te realiseren en de patiëntenlogistiek te optimaliseren worden een aantal afdelingen verplaatst en heringericht", meldt het ziekenhuis. Dit geldt onder meer voor de afdeling logistiek, de Nucleaire geneeskunde, de Bloedafname, het Opnameplein en de Apotheek. De start van de bouw is medio juni 2016 gepland. De totaal geplande uitvoeringstijd, inclusief interim-voorzieningen en interne verhuizingen, bedraagt circa 39 maanden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top