ACTUEEL

IGZ vernieuwt toezicht op zorg thuis

IGZ vernieuwt toezicht op zorg thuis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de afgelopen maanden met partijen uit het veld aan een nieuwe vorm van toezicht op de zorg thuis gewerkt. “Tussen half mei en half juni testen we het en na de zomer beschikken we over vernieuwd toezicht op de zorg thuis”, zegt Angelique Schoenmakers, inspecteur bij de IGZ, in een uitgave van de inspectie.

In de zorg thuis is het afgelopen jaar veel veranderd. Mensen blijven langer thuis wonen en krijgen daarom meer zorg thuis. De rol van de wijkverpleegkundige is belangrijker geworden. Reden voor de inspectie om ook het toezicht op zorg thuis tegen het licht te houden.

Voor het nieuwe toetsingskader raadpleegde de IGZ deskundigen en branche- en belangenorganisaties, waaronder Actiz, BTN, SPOT, V&VN, LOC, NPCF, ZN, Per Saldo en ZIN. Ook tien thuiszorgorganisaties voorzagen de inspectie van advies. "Het resultaat testen wij nu in de praktijk bij vijf thuiszorgorganisaties", zegt inspecteur Schoenmakers.

Tweedaags toezichtbezoek

Het toezichtbezoek nieuwe stijl duurt twee dagen, licht Schoenmakers toe. De inspectie voert  gesprekken met de organisatiebesturen aan de hand van vijf thema’s:  cliënt in evenwicht met zichzelf en zijn omgeving, integrale zorg, competenties van de wijkverpleegkundige en het team, veiligheid en het sturen op kwaliteit. Vervolgens gaat de inspectie mee met wijkverpleegkundigen tijdens hun dienst en worden cliënten gesproken.

"Toetsen op resultaten of aanwezigheid van randvoorwaarden alleen, doen we niet", zegt Schoenmakers. "Want daarmee zouden we voorbij gaan aan de complexe werkelijkheid van goede zorgverlening in de thuissituatie. Zorg wordt steeds meer gezien in de context van iemands leven. Het draait ook om (kunnen blijven) deelnemen aan de samenleving, een eigen leven kunnen leiden, een zinvolle dag. Zorg moet daarmee in balans zijn."

"Daarom toetsen wij met name hoe zorgvuldig het proces is doorlopen", vervolgt de inspecteur. "Wij kijken bijvoorbeeld of de cliënt, de familie en mantelzorgers goed betrokken zijn geweest bij keuzes met betrekking tot de zorg. We kijken ook of regelmatig wordt geëvalueerd of eerder gemaakte keuzes nog wel aansluiten bij de zorgvraag of verantwoord zijn."

Vervolg

De inspectie test de nieuwe methode tot half juni. De IGZ verwacht, na evaluatie met de betrokken partijen, na de zomer te beschikken over een definitief nieuw toetsingskader, instrument en methode.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

31 mei 2016

Hoopgevende ontwikkeling!

Top