HRM

Medisch specialisten steunen openbaarmaking calamiteiten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) schaart zich achter het openbaar maken van calamiteitenrapportages. De artsenorganisatie stelt daarbij wel als voorwaarde dat de gegevens geanonimiseerd worden. Herleidbaarheid naar ziekenhuis of zorgprofessional heeft volgens de Federatie geen toegevoegde waarde.

De Federatie reageert hiermee op het recente debat over veiligheid in ziekenhuizen. Dit debat is opgelaaid na enkele ernstige incidenten, onder meer in Tergooi en UMC Utrecht, die niet gemeld waren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).  

Voor ettelijke organisaties is deze gang van zaken om te pleiten voor verplichte openbaarmaking van calamiteiten. De Federatie ondersteunt het delen van calamiteitenrapportages dan wel het samenvattingen hier door ziekenhuizen zelf of via de IGZ. “Het is hierbij wel van belang dat de gegevens geanonimiseerd worden”, stelt de Federatie. “Het gaat immers om de omstandigheden binnen het zorgproces waarvan men kan leren; herleidbaarheid naar ziekenhuis of zorgprofessional heeft geen toegevoegde waarde.”

Onduidelijkheid

De Federatie constateert daarnaast dat er onder medisch specialisten “veel onduidelijkheid” bestaat over wanneer een onbedoelde gebeurtenis als calamiteit moet worden aangemerkt.  Met een eigen FAQ wil de federatie medisch specialisten een handreiking doen. Vuistregel is wat de federatie betreft dat elke medisch specialist verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de door hem of haar geleverde patiëntenzorg. Daarom moeten ze calamiteiten, complicaties en incidenten altijd melden bij degene die daarvoor binnen de zorginstelling is aangewezen. De zorginstelling is vervolgens verantwoordelijk voor een melding van een calamiteit bij de IGZ.

Bij twijfel of verschil van inzicht tussen de medisch specialist, de aangewezen persoon of bestuurder binnen de zorginstelling, kan de medisch specialist zelf contact opnemen met het Meldingenoverleg van de IGZ.

Minister Schippers pleitte eind mei in een uitzending van actualiteitenrubriek Zembla voor een scherpere omschrijving van het begrip calamiteit. De IGZ moet van de minister dit najaar een nieuwe definitie van het begrip vaststellen.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

6 juni 2016

De artsenorganisatie stelt daarbij wel als voorwaarde dat de gegevens geanonimiseerd worden. Herleidbaarheid naar ziekenhuis of zorgprofessional heeft volgens de Federatie geen toegevoegde waarde. En dat is nu net hetgene wat voor de patiënt wel het belangrijkste is; bij welk ziekenhuis of bij welke specialist moet ik niet wezen. Wat een ongelooflijk arrogant machtsblok vormen deze specialisten. Dat wij als patiënten niet mogen weten wie de knoeiers zijn.

Top