Tech

Zilveren Kruis vergoedt e-health-toepassing voor hartpatiënten

Zilveren Kruis vergoedt e-health-toepassing voor hartpatiënten

Hartpatiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen vanaf deze maand de beschikking over 'HartWacht', een 24-uurs telecardioloog op de smartphone of tablet ontwikkeld door zorginnovatiebedrijf FocusCura. Het is voor het eerst dat een Nederlandse zorgverzekeraar een e-health-toepassing vergoedt.

Dit maken Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en FocusCura bekend in een gezamenlijke verklaring tijdens de Europese eHealth Week in Amsterdam. De vergoeding van de toepassing is niet alleen een doorbraak in Nederland; voor zover bekend wordt in geen enkel land in Europa een e-health-toepassing vergoed. Zilveren Kruis vergoedt de toepassing voor iedere hartpatiënt die deze nodig heeft, volgens Daan Dohmen van FocusCura.

Patiënten met bijvoorbeeld hartfalen verkeren continu in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Zij bezoeken regelmatig de arts of in het slechtste geval de spoedeisende hulp. Volgens Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN, zijn veel van dit soort ziekenhuisopnames te voorkomen als patiënten goed op afstand gemonitord worden. "Wij hebben al eerder proeven gehouden met apparatuur om patiënten thuis te laten meten. Die proeven waren succesvol, maar altijd kleinschalig vanwege gebrek aan financiering. Daar komt nu verandering in."

Hartwacht

Hiertoe heeft Tulevski, in samenwerking met FocusCura, Hartwacht ontwikkeld. Hartpatiënten van CCN, waarbij dertien klinieken zijn aangesloten, kunnen hun eigen dossier al inzien. Daar komt nu een speciale app bij, waarmee zij vanuit huis zelf vitale waarden zoals bloeddruk, gewicht en ritmestroken kunnen insturen via gekoppelde meetapparatuur. HartWacht werkt op basis van de FocusCura apps ThuisMeten en BeeldBellen.

Vanuit huis kunnen patiënten metingen als bloeddruk, gewicht en hartslag naar hun cardioloog sturen. Wijkt een meting af, dan gaat er direct een signaal naar de zorgverlener. Bij een verslechtering kan er meteen videocontact worden opgenomen via BeeldBellen. Ook wordt de gemeten data direct aan het CardioPortal toegevoegd, het online elektronisch patiëntendossier van CCN en heeft de patiënt toegang tot specifieke zelfmanagementinformatie.

Tulevski: "Is er iets aan de hand of voelt de patiënt zich onzeker, dan wordt CCN gewaarschuwd en is er mogelijkheid tot videocontact. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de patiënt direct terecht bij een van de lokale CCN-klinieken."

Medisch voorschrift

Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen de zorg op afstand, evenals de hiervoor benodigde apps en thuismeetapparatuur, op medisch voorschrift vergoed. Zilveren Kruis en CCN willen ziekenhuisopnames en verergering van klachten bij patiënten in een vroeg stadium voorkomen. Hiervoor werken de CCN-cardiologen nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen.

Zilveren Kruis was al langer op zoek naar mogelijkheden om e-health grootschalig voor haar verzekerden mogelijk te maken. Directeur zorginkoop Olivier Gerrits: "Wij juichen vernieuwing toe. Ons doel daarbij is de allerbeste patiëntenzorg faciliteren. Met HartWacht kunnen artsen vroegtijdig klachten opsporen en zo kunnen we een verergering voorkomen. En minstens zo belangrijk is dat patiënten een gerust gevoel hebben dat er iemand is die hun situatie kent en een oogje in het zeil houdt. Patiënten krijgen meer vrijheid en meer regie over hun eigen leven. Dat wil Zilveren Kruis graag voor veel meer verzekerden mogelijk maken."

Daan Dohmen zette vanaf het begin in op vergoeding door de zorgverzekeraar, en niet op subsidiëring door de overheid of een andere organisatie. Het gevaar van subsidie is namelijk dat de e-health-toepassing geen praktijk wordt maar een project dat stopt wanneer de subsidie op is. "Wij wilden om die reden nadrukkelijk niet dat Hartwacht een project werd."

Doelen

In 2014 stuurde Minister Schippers een brief naar de Kamer met drie doelen die binnen vijf jaar gerealiseerd moeten zijn: 80 procent van de chronisch zieken heeft online toegang tot zijn of haar dossier, 75 procent kan zelf thuis metingen uitvoeren en 100 procent kan via een beeldscherm met de zorgverlener communiceren. Woensdag bleek nog dat er weinig schot zit in het behalen van de doelen. Met hun gezamenlijke initiatief realiseren Zilveren Kruis, CCN en FocusCura deze drie doelen naar eigen zeggen nu in één keer voor een grote groep patiënten. 

Minister Schippers: "Dit is goed nieuws voor patiënten. Het kan het leven van veel mensen een stuk gemakkelijker en aangenamer maken. In plaats van in de wachtkamer zitten deze mensen gewoon in hun woonkamer. Onnodige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen en mensen kunnen makkelijk toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Dit is een belangrijke stap die onze doelstellingen dichterbij brengt. Zo verbeteren we met z'n allen onze zorg."

------------------------------------------------------------------------------

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Leonard

12 juni 2016

Goed bericht, maar niets revolutionairs. eHealth = Health.
KSYOS TeleMedisch Centrum krijgt sinds 2006 voor inmiddels meer dan 1000 patiënten per dag diagnostiek, consultatie en monitoring middels eHealth via de reguliere kanalen van de zorgverzekeraars vergoed. Nieuwe financieringsvormen voor specifieke projecten zijn niet nodig.
Belangrijk is dat voor alle zorgaanbieders in Nederlands genoeg budget ter beschikking gesteld wordt binnen het reguliere systeem om innovatieve zorg echt te laten groeien, zoals dat nu in de GGZ gebeurt.

Jan Taco te Gussinklo

13 juni 2016

De categorie 'hartfalen' is notoir lastig voor toepassing van eHealth . Dat heeft het verleden geleerd. Maar opschaling -om meer ervaring op te doen- en inzet van wearables e.d. levert nieuwe kansen. Succes.

Top