Tech

Meer Regie over Gezondheid lanceert MedMij

Het programma Meer Regie over Gezondheid heeft MedMij gelanceerd, dat een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen bevat. Met MedMij brengen zij in kaart waaraan een persoonlijke gezondheidsomgeving moet voldoen.

Meer Regie over Gezondheid, waar onder andere de Patiëntenfederatie NPCF bij betrokken is, maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam.

Om mensen in staat te stellen over hun gezondheidsgegevens te beschikken, kunnen die gegevens worden ondergebracht in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Het betreft gegevens uit  medische dossiers bij behandelaars maar ook allerlei zaken die mensen zelf meten, bijvoorbeeld met apps op hun smartphone. Dat draagt bij aan inzicht in en regie over hun gezondheid.

De samenwerkende partijen leveren geen persoonlijke gezondheidsomgeving op, maar brengen met MedMij in kaart waaraan zo’n omgeving moet voldoen. "We stellen  basiseisen en technische standaarden op, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatieoverzicht downloaden, of je meest recente labwaarden, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken," aldus Lies van Gennip, directeur bij Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en e-health.

Afsprakenstelsel

Onderdeel van MedMij is een 'afsprakenstelsel', waaronder financieringsvoorstellen en juridische aandachtspunten, op basis waarvan leveranciers en zorgverleners een persoonlijke gezondheidsomgeving en aanvullende diensten kunnen (laten) ontwikkelen. Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie en voorzitter van het programma: “Het gaat niet alleen om beschikbaar stellen en kunnen delen van gezondheidsgegevens, maar ook om de integratiemogelijkheden ervan met digitale gezondheidsdiensten. Het programma kijkt naar  ervaringen van patiënten in binnen- en buitenland  en maakt zichtbaar welke functies de patiënten ondersteunen in het bereiken van hun gezondheidsdoelen.”

MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt, volgens de initiatiefnemers. Zij hiervoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ict-leveranciers, zorgverzekeraars en overheden. Die kunnen participeren in expertgroepen of als één van de eersten een deel van MedMij implementeren. Meer Regie over Gezondheid nodigt iedereen op zich aan te sluiten bij het programma.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top