Finance

Schippers geeft verzekeraars meer geld voor chronisch zieken

Chronisch zieken zijn duur en dus niet aantrekkelijk voor zorgverzekeraars. Om verzekeraars te stimuleren om zich juist op deze mensen te richten en niet alleen op jonge, gezonde mensen, komt minister Schippers met een financiële compensatie.

De minister past het systeem van de zogeheten risicoverevening tussen zorgverzekeraars aan. De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars voor verschillen in de samenstelling van hun verzekerdenpopulatie. Zorgverzekeraars krijgen straks meer geld uit het Zorgverzekeringsfonds als zij veel verzekerden hebben van wie vooraf wordt verwacht dat zij hoge kosten zullen maken, zo maakt het ministerie vrijdag bekend.

Deze verbeteringen leiden er – samen met die van vorig jaar – toe dat verzekeraars in totaal 500 duizend chronisch zieken extra worden bereikt. Daarmee krijgen verzekeraars een hogere vergoeding voor ruim vier miljoen chronisch zieken. Ook wordt de compensatie verbeterd voor de verzekerden met de allerhoogste kosten.

Schippers kondigde de maatregel aan in haar brief 'Kwaliteit Loont'. Zij schreef daarin de compensatie voor verzekeraars zo te gaan veranderen dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en kwetsbare verzekerden richten. Op 1 januari werden hiervoor al de eerste stappen gezet.

Tegelijkertijd worden zorgverzekeraars komend jaar ook volledig risicodragend. Dat betekent dat zij niet langer achteraf gecompenseerd worden als kosten onverwacht hoger uitvallen, aldus het ministerie

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top