Vastgoed

Huisartsenpensioenfonds investeert in eerstelijnszorgcentra

De Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) gaat 80 miljoen euro beleggen in een nieuw zorgvastgoedfonds dat vandaag gelanceerd wordt, het NLII Apollo Zorgvastgoedfonds. Dit fonds investeert in eerstelijnszorgcentra, verpleeghuizen en beschermd wonen.

Veel huisartsen kunnen op dit moment moeilijk financiering vinden voor de oprichting van eerstelijnszorgcentra. De introductie van dit zorgvastgoedfonds voorziet in deze financieringsbehoefte, volgens de het beroepspensioenfonds SPH. Voorzitter Johan Reesink: "Naast een solide investering met een marktconform verwacht rendement hechten wij ook veel waarde aan de maatschappelijke bijdrage die SPH met deze investering levert".

Eerstelijnszorgcentra worden steeds groter en dus duurder, terwijl meer huisartsen in deeltijd werken. Volgens Reesink is de volledige financiering van dergelijke centra voor huisartsen steeds lastiger. "De bestaande vastgoedfondsen beleggen vaak wel in zorgwoningen, maar niet in de eerstelijnszorg, onder andere vanwege onbekendheid met de sector. De langlopende en dus stabiele contracten sluiten goed aan bij de langetermijnbeleggingshorizon van SPH."

Investeringen

Het zorgvastgoedfonds is samen met de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) en Hartelt Fund Management (HFM) ontwikkeld. PGGM is als uitvoeringsorganisatie van SPH betrokken geweest bij de totstandkoming van het fonds. Het zorgvastgoedfonds investeert voor 30 procent in eerstelijnszorgcentra, voor 40 procent in verpleeghuizen en voor 30 procent in beschermd wonen. Investeringen worden gedaan in nieuw zorgvastgoed maar ook in de renovatie van bestaande locaties. De beoogde omvang van het fonds bedraagt 200 miljoen euro.

Het zorgvastgoedfonds functioneert zelfstandig en onafhankelijk van SPH. Het beroepspensioenfonds belegt niet rechtstreeks in het vastgoed om de onafhankelijkheid van de investeringsbeslissingen van het zorgvastgoedfonds te waarborgen en om belangenverstrengeling te voorkomen. NLII en HFM voeren op dit moment gesprekken met meerdere geïnteresseerde institutionele beleggers.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

J.F.M.(Jan) Bergen

29 juni 2016

Wat een in alle opzichten goed plan!

Top