Finance

Zilveren Kruis en Isala tekenen meerjarencontract

Zilveren Kruis en Isala hebben een meerjarencontract ondertekend dat de levering en betaling van de zorg voor de komende drie jaren regelt. Ze hebben besloten dat ze niet meer jaarlijks met elkaar gaan onderhandelen.

In het meerjarencontract is vastgelegd hoe de partijen samen komen tot de te verwachten zorg en de berekening van de tarieven die nodig zijn om de zorg te garanderen aan alle verzekerden van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis en Isala verwachten hiermee meer ruimte te krijgen voor kwaliteitsverbetering van de zorg, het beschikbaar houden van zorg die relevant is voor Zwolle en de wijde regio, het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg, het inzetten van e-health en de verdere ontwikkeling van strategische speerpunten van het ziekenhuis.

Beide partijen verwachten dat door deze manier van werken op termijn ook afscheid kan worden genomen van "het rigide model van zorgkostenplafonds". De prijsvorming vindt plaats op basis van een weging van de gemiddelde marktprijzen én de specifieke productkenmerken van behandelingen die het ziekenhuis aanbiedt. Het Isala volgt het gemiddelde van de prijzen die door de verzekeraar worden gecontracteerd. Deze prijzen worden jaarlijks bijgesteld op basis van het inkoopresultaat van de zorgverzekeraar.

"Het gaat bij deze systematiek nadrukkelijk om een gewogen prijsbenchmark", laat het ziekenhuis weten in een persverklaring. "Daarbij wordt de gemiddelde prijs verhoogd als er sprake is van een patiëntpopulatie die hoger dan gemiddelde kosten met zich mee brengt." Dit is bij Isala, een topklinisch ziekenhuis, vaak het geval. "De zorgverzekeraar weet zeker dat er goede zorg voor een goede prijs wordt geleverd en het ziekenhuis heeft voor meerdere jaren de zekerheid de zorg op een kwalitatief goede manier te kunnen blijven aanbieden."

Juiste zorg voor de juiste prijs

Zilveren Kruis en Isala werken samen aan "de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste prijs". Deze doelmatigheid wordt continu gemonitord. Dit gebeurt door indicatoren te toetsen in een benchmark die wordt gecorrigeerd op zorgzwaarte, populatie, patiëntkenmerken, incidentie en gedeelde patiënten met een andere zorginstelling. De uitkomsten worden vervolgens gevalideerd met specialisten, waar nodig aangepast en voorzien van een verbeterplan. Specialismen die hun verbeterplan realiseren, krijgen vervolgens een certificaat dat voor de verzekeraar de garantie vormt dat de vakgroep doelmatig werkt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top