ACTUEEL

Zorgpad moet patiënt helpen beslissen

Zorgverzekeraar CZ, Tilburg University, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), MAASTRO clinic en VU Medisch Centrum werken samen om een verbeterd zorgpad voor patiënten met longkanker te ontwikkelen. Het doel van dit zorgpad, My Best Treatment, is om de behandeluitkomsten voor een patiënt te voorspellen en vervolgens samen met hem de meest geschikte behandelmethode te bepalen.

In de zorgpraktijk en de wetenschap zijn twee grote ontwikkelingen gaande die zorg beter, persoonlijker en doelmatiger kunnen maken: personalised medicine en patient empowerment. Personalised medicine is een ontwikkeling in de geneeskunde die persoonlijke kenmerken en medische informatie van een patiënt integreert in de diagnose en de behandeling. Patient empowerment houdt in dat de patiënt in het beslis- en behandeltraject een centrale rol krijgt. De patiënt kan een eigen beslissing nemen door de juiste informatie en behandelopties te krijgen.

Zorgverzekeraar CZ, Tilburg University, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), MAASTRO clinic en VUmc integreren personalised medicine en patient empowerment in het zorgpad longkanker. MAASTRO Clinic en VUmc hebben modellen ontwikkeld waarmee, op basis van medische data, de behandelresultaten van patiënten kunnen worden voorspeld. Deze uitkomsten worden vervolgens geïntegreerd in Decision Support Systems, waarna samen met de patiënt de uiteindelijke behandelmethode wordt bepaald.

Gedeelde besluitvorming

De betrokken organisaties ontwerpen een zorgpad waarin gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen patiënt en zorgverlener centraal staat. In de module is aandacht voor de medische aspecten van longkanker en voor de psychologische en sociale gevolgen. "De patiënt moet goede informatie krijgen om mee te kunnen beslissen over zijn behandeling", zegt Madelon Johannesma, programmamanager Zorginnovatie bij CZ. "Zorgverleners zullen bijvoorbeeld vragen of ze kwaliteit van leven of overleven belangrijker vinden."

Momenteel doen de universiteit en het ziekenhuis onderzoek voor het zorgpad. "Dit moet goed onderzocht worden omdat we een systeem willen implementeren dat valide is", zegt Johannesma. Zij verwacht dat My Best Treatment over zo’n twee jaar in gebruik kan worden genomen. Als het aan CZ ligt, blijft toepassing van het zorgpad niet beperkt tot patiënten met longkanker, maar wordt het in de toekomst uitgebreid naar borstkanker, prostaatkanker en longkanker – mits aangetoond wordt dat het zorgpad patiënten helpt om te beslissen over hun behandeling.

Structurele zorginkoop

CZ financiert mede de initiatieven van MAASTRO Clinic & VUmc en TiU & ETZ, zorgt voor het gezamenlijke platform My Best Treatment en verkent of deze innovaties een plaats kunnen krijgen in de structurele zorginkoop. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren: "Wij willen door het stimuleren en ondersteunen van deze ontwikkelingen komen tot betere zorg voor onze klanten en patiënten in Nederland. Een zorgpad longkanker waarin Decision Support Systems worden geïntegreerd in de gedeelde besluitvorming is er nog niet. Daar komt nu verandering in. Wij zijn ervan overtuigd dat de introductie van My Best Treatment in het zorgpad longkanker bijdraagt aan gezondheidswinst, hogere patiënttevredenheid en doelmatigheid van de zorg."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top