Tech

Ziekenhuizen gebruiken data amper voor kwaliteitsverbetering

Ziekenhuizen gebruiken data amper voor kwaliteitsverbetering

Ziekenhuizen verzamelen dagelijks veel data die met weinig inspanning gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbetering. Toch gebeurt dit nog amper, voornamelijk door de hoge werkdruk waardoor zorgprofessionals niet of minder kunnen registreren of de verkregen informatie niet kunnen gebruiken om daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering in gang te zetten.

Dit blijkt uit een onderzoek van M&I/Partners onder elf ziekenhuizen.

In ziekenhuizen worden dagelijks veel data verzameld in het elektronisch patiëntendossier (epd), die ingezet kunnen worden voor kwaliteitsverbetering. Uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen het moeilijk vinden om deze data effectief in te zetten. Het is moeilijk zorgprofessionals te motiveren data te registreren voor kwaliteitsdoeleinden als de zorgprofessional het nut van deze registraties tijdens zijn werkzaamheden niet ervaart.

Belemmerende factor

Een andere belemmerende factor is dat zorgprofessionals veel moeite moeten doen om te registreren, omdat het epd niet goed aansluit bij het primaire zorgproces. Niet alle verzamelde data is per se waardevol, volgens onderzoeker Manouk Visser. Pas als deze data op de juiste manier wordt verwerkt tot informatie heeft het verzamelen van alle data een meerwaarde.

Vertrouwen in de accuraatheid van de verkregen informatie is niet vanzelfsprekend. Veel zorgprofessionals staan wantrouwig tegenover de verkregen kwaliteitsinformatie. Daarom is het extra belangrijk hen te betrekken bij de totstandkoming van de informatie, stelt Visser.

Bovendien is het lastig voor de BI-afdeling (business intelligence) om de informatie snel te leveren. Epd’s moeten niet alleen ingericht worden om te kunnen registreren en communiceren, aldus de onderzoeker. “Bij een inrichting van een epd moet juist ook nagedacht worden over het hergebruik van de gegevens.” Volgens respondenten is er in sommige ziekenhuizen een tekort aan bekwaam personeel, andere respondenten hebben moeite om de juiste informatie te ontsluiten of de informatie snel genoeg te kunnen leveren.

Gemotiveerd

Om zorgprofessionals te motiveren gebruik te maken van deze data is het belangrijk dat zij daadwerkelijk tijd krijgen om de data te analyseren en een verbetering in gang te zetten. Ook moeten zij gemotiveerd worden data (correct) vast te leggen. Hierbij is het volgens Visser van belang om het nut van deze registraties uit te leggen en te demonstreren. "De verzamelde data kan een aanvulling zijn op de klinische blik van de zorgprofessional."

Door zorgprofessionals data terug te geven over de door henzelf geleverde zorg, zien zij de waarde van deze data en het nut van de juiste registratie. De onderzoeker haalt het voorbeeld  aan van de samenwerkende hartcentra. Zij hebben het aantal overlijdensgevallen bij openhartoperaties significant laten dalen door vlak voor de operatie de conditie van de patiënt nog te controleren en daarop het operatieplan aan te passen.

Zorgprofessionals kunnen geremd worden in het maken van data-analyses omdat er ook ongewenste informatie boven zou kunnen komen. Verschillende respondenten zeggen dat er een taboe op fouten maken heerst. Als gewonnen informatie gebruikt wordt om individuen of afdelingen die fouten maken of minder presteren te straffen, bestaat het gevaar dat deze zorgprofessionals niet meer willen registreren en analyseren. "De verworven informatie moet positief ingezet worden voor de kwaliteit van de geleverde zorg, anders belemmert dit de motivatie van de zorgprofessionals voor het verkrijgen van informatie over de kwaliteit van zorg", aldus de onderzoeker.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

William Sommer

11 juli 2016

Het volume van data die ziekenhuizen produceren is inderdaad verbazingwekkend. Deze gegevens zitten vaak in verschillende systemen , waaronder epd, en worden niet altijd goed begrepen binnen de organisatie. Omdat de gegevens achteraf worden verzameld vormen ze een statische weergave van gebeurtenissen in het verleden, het begrijpen van de gepresenteerde gegevens kan daardoor moeilijk zijn. Hoewel deze informatie nuttig kan zijn om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van zorg, zonder context zijn ze vaak minder zinvol voor kwaliteitsverbetering. Dus we moeten denk ik niet te veel op de inzichten uit deze data vertrouwen.

Lees ook het artikel: https://www.zorgvisie.nl/ict/verdieping/2016/7/voorspellende-waarde-big-data-overschat/

Om relevante en betekenisvolle inzichten te bereiken voor het verstrekken van bruikbare informatie voor zorgprofessionals om kwaliteit te verbeteren kun je een stap verder gaan dan dit. “Tracers” kunnen helpen bij het verzamelen van gegevens in real-life, dat is waarneembaar en over verschijnselen die belangrijke informatie geven over patronen, relaties tussen systemen, en kan dus context verschaffen voor noodzakelijke verbeteringen.

Lees ook het artikel: http://qtracer.com/index.php/2016/07/10/improving-healthcare-quality-and-safety-4-ways-a-tracer-system-can-help/

MVG
William Sommer

Veronica van Nederveen

11 juli 2016

Goed bestuur doet wonderen.
Aan de slag en snel in het belang van de patiënt!

Oscar Lopes Cardozo

11 juli 2016

Het EPD moet zo ingericht zijn dat data, die nodig zijn voor uitkomstregistratie in harde, eenduidige velden terecht komen. De registratiedruk valt te verminderen door anderen (physician assistants, nurse practitioners) de data te laten verzamelen en de dokter verantwoordelijk te maken voor de juistheid ervan. Tevens moeten zoveel mogelijk data (NAW, medicatie, voorgeschiedenis) van elders gehaald worden. Het EPD heeft een centrale functie voor het hele ziekenhuis. Het dient als basis voor de financiën, de planning, het zorgproces en de kwaliteitsbewaking. Het kan daarom niet het exclusieve domein van de medicus zijn. Medici die zich verzetten tegen het bekend worden van dingen die niet goed gaan zijn verdacht. Juist openheid over wat goed en niet goed gaat is essentieel voor de hele organisatie. Hoge bomen vangen veel wind, als je zo'n hoge functie in de organisatie hebt moet je tegen een stootje kunnen. En ja, als uit de statistische analyse blijkt dat je te veel fouten maakt heb je wat uit te leggen c.q. wat bij te leren.

roel lakmaker

12 juli 2016

De situatie is zoals het is. Aan de voorkant van de arts eisen dat er nog meer registratie taken bijkomen, loopt steeds verder weg een van de doelen van automatiseren: verlichten van taken. Bovendien staan kwaliteitsindicatoren van te voren lang niet altijd vast. In verschillende ziekenhuizen zijn nu pilots aan de gang om de indicatoren naar voren te halen op basis van de gegevens, zoals deze nu in het EPD zijn opgenomen. Dit vraagt iets anders denken, namelijk ervan uitgaan dat de data volledig ongestructureerd is en soms data elkaar kunnen tegenspreken. Overigens is dit niets nieuw, bedrijven als Google, Facebook, et cetera doen niets anders dan proberen te snappen wat in de brei aan teksten is te destilleren. Dat lukt veel makkelijker in een omgeving waar het domein (zorg) bekend is en waar al heel veel beschrijvingen buitengewoon goed zijn geclassificeerd (https://blog.ctcue.com/e-health-standaarden/)

Top