HRM

Actie voor meer waardering zorgmedewerkers

Om de honderdduizenden medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken, roept branchevereniging ActiZ iedereen op vanaf zaterdag op social media zijn waardering uit te spreken voor de geplaagde beroepsgroep.

De actie #ikwaardeerje is een reactie op de berichtgeving van afgelopen weken waarin de Nederlandse verzorghuizen vaak negatief in het nieuws kwamen.

ActiZ concludeert na twee weken dat er een onrealistisch beeld is bij het Nederlandse publiek over verpleeghuiszorg. En dat er in het hele debat te weinig recht wordt gedaan aan de 240.000 medewerkers die elke dag de beste zorg bieden aan cliënten in verpleeghuizen.

Facebookpagina 

Tientallen familieleden van verpleeghuisbewoners spreken zaterdag publiekelijk hun waardering uit voor de zorgprofessionals in advertenties in regionale dagbladen en de Volkskrant en op de Facebookpagina van de actie.

Na de zomer wil ActiZ samen met andere partijen een breed maatschappelijk debat aanzwengelen over de vraag wat er van de zorg in verpleeghuizen mag worden verwacht en wat dat mag kosten. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

16 juli 2016

BESTUURDERS VAN ZORGINSTELLINGEN ZIJN VAN MENING DAT NEDERLANDERS DENKEN DAT HUN OUDERS IN HET VERPLEEGHUIS KLAVERJASSEN EN BINGO SPELEN
De belangrijkste taak van ActiZ bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, verzekeraars, onderwijs, media en publiek.
De afgelopen weken waren de bevindingen van de IGZ over disfunctionerende verpleeghuizen dagelijks in het nieuws. Dat zorgde bij zorgbestuurders en Actiz voor weerstand en ontkenning. En die weerstand en ontkenning van zorgbestuurders en Actiz veroorzaakt irritatie en boosheid: bij diverse Kamerleden, bij sommige bewoners, bij familie en bij een aantal ontslagen medewerkers in de zorg en samenleving breed.
Vandaag laat ActiZ op haar site weten, citaat:
'dat Actiz concludeert na twee weken dat er een onrealistisch beeld is bij het Nederlandse publiek over verpleeghuiszorg.
'En dat er in het hele debat te weinig recht wordt gedaan aan de 240.000 medewerkers die elke dag de beste zorg bieden aan cliënten in verpleeghuizen.
Actiz startte vandaag een actie ?#?ikwaardeerje? en roept iedereen -die dat wil- op om hun waardering voor zorgmedewerkers uit te spreken door op facebook een bericht te plaatsen met #ikwaardeerje.
Actiz spreekt over een onrealistisch beeld dat na talloze vernietigende IGZ rapporten en de afgelopen 30 jaar in Kamerdebatten is geconcludeerd.
Actiz stelt dat de tijd van bejaardenhuizen met klaverjassende en bingoënde 65-plussers ligt ver achter ons, maar dat veel Nederlanders dat beeld nog zouden hebben. Volgens Actiz verblijven er 129.000 mensen in verzorgings- of verpleeghuis en is het merendeels 80-plus die niet zonder professionele zorg kunnen. Dit vanwege ernstige fysieke beperkingen of dementie en soms vanwege allebei.
Actiz is van mening dat zij de eerstgeroepene zijn om tot een realistischer beeld te komen over de zorg in verpleeghuizen. Daarom wil ActiZ samen met andere partijen na de zomer een maatschappelijk debat starten over de vraag: wat kunnen en mogen we van de zorg in verpleeghuizen verwachten? Wat hebben we voor de zorg over aan de meest kwetsbare ouderen?
Wat Actiz en de zorgbestuurders van bij Actiz aangesloten zorginstellingen doen is bespottelijk en verwerpelijk!
Voor de zoveelste keer is aangetoond dat de zorg in verpleeghuizen in nota bene 150 zorginstellingen niet deugt (risicovol is) en de veiligheid van bewoners in het geding is. (Over elf bestaan zeer grote zorgen. Nog eens 38 staan onder verscherpt toezicht.)
Al 30 jaar staan er vrijwel wekelijks alarmerende verhalen in de media. Als we de berichtgeving van Actiz mogen geloven, vertellen die mensen dus allemaal onwerkelijke verhalen en is er geen sprake van onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling in verpleeghuizen. En ook is het dus onwaar dat er sprake is van absurde bureaucratie , ongeschoold of niet gekwalificeerd personeel en te weinig handen aan het bed. En het zal vast ook onwerkelijk zijn volgens Actiz dat het zorgmanagement te goed voor zichzelf zorgt.
In het bestuur van Actiz zitten onder andere de voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Elde in Boxtel, Voorzitter Raad van Bestuur van Valkenhof in Valkenswaard, Voorzitter Raad van Bestuur Amsta in Amsterdam, Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Groningen, Bestuurder van Sensire in regio Achterhoek, bestuurderr van Woon-en Zorgcentrum Humanitas in Deventer, Lid van de Raad van bestuur van Zorggroep West en Midden Brabant, Thebe in Breda, voorzitter van de Raad van Bestuur van Marente, een ouderenzorgorganisatie in de Bollenstreek.
Bestuurders met dubbele petjes op, dus!
Met dikke salarissen!
Bestuurders die zich rot zouden moeten schamen over de bevindingen die de IGZ vorige week naar buiten bracht en waar de Kamer geschokt en boos over sprak met Van Rijn.
Waarschijnlijk vergaderen ze nooit binnen Actiz, maar houden ze van Klaverjassen en bingo!?
Een lezer van deze site
Ps
Ik hoop dat Actiz bestuurders dit artikel lezen!?

Top