Finance

Zorgverzekeraars claimen 50 miljoen bij aanbieders wijkverpleging

Zorgaanbieders die in 2015 het budget voor wijkverpleging hebben overschreden, ontvangen de komende weken een rekening van de zorgverzekeraars. In totaal wordt ruim 51 miljoen euro teruggevorderd. Onrechtmatig, zegt ActiZ, dat een “hete herfst” voorziet.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de plannen voor terugvordering medio juli per brief aan ActiZ kenbaar gemaakt. ActiZ is ontstemd over dit eenzijdig genomen besluit. Uit de informatie die door ZN is verspreid, blijkt volgens ActiZ juist dat het totaal van de gedeclareerde zorg in 2015 binnen het budget blijft dat voor gecontracteerde zorg gereserveerd was. Er zou volgens ActiZ zelf een bedrag van 30 miljoen euro over zijn.

ActiZ erkent dat een aantal zorgaanbieders het budgetplafond dat in 2015 met hen was afgesproken heeft overschreden. Het toenemend aantal kwetsbare ouderen dat wijkverpleging nodig heeft, is hier volgens ActiZ de oorzaak van. Ook ziekenhuizen sturen mensen steeds eerder naar huis.

ActiZ betoogt dat het de zorgverzekeraars zijn geweest die steken hebben laten vallen bij hun inkoop in 2015. Tijdens het proces van contratering en bij-contractering is onvoldoende rekening gehouden met klantvoorkeuren. “De totale branche heeft zich keurig aan de afspraken gehouden; wij hebben het gereserveerde bedrag voor de gecontracteerde zorg niet overschreden. Er wordt nu geld terug gehaald bij die zorgaanbieders waar de klant voor heeft gekozen. Dit is de omgekeerde wereld en valt aan niemand uit te leggen”, aldus Guus van Montfort -voorzitter van ActiZ-. “Zorgverzekeraars moeten hun werk beter gaan doen.”

Hete herfst

De afgelopen maanden heeft ActiZ meerdere malen vruchteloos geprobeerd om ZN op andere gedachten te brengen. ActiZ wendt zich daarom nu tot individuele zorgverzekeraars. Mocht dit geen resultaat hebben, dan verwacht Van Montfort “een hete herfst”. “De wijkverpleging staat financieel onder water”, zegt Van Montfort. “Zorgverzekeraars nemen onverantwoorde risico’s door geld terug te vorderen van zorg die rechtmatig is geleverd. Ik verwacht veel onrust en mogelijk ook rechtszaken. Het is onvoorstelbaar jammer dat een zorgvorm die maatschappelijk zo van betekenis is op deze wijze geweld wordt aangedaan.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

19 juli 2016

Als Jan de Vries van Actiz ergens op reageert, kan je beter het artikel niet lezen, want het slaat vaak nergens op wat de man stelt... Ook nu weer in dit artikel...

Top