Finance

Instellingssubsidie patiëntenorganisaties verhoogd

De subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor 2017 en 2018 is vastgesteld. De instellingssubsidie wordt met 10 duizend euro verhoogd, zo meldt PGO Support, het netwerk van patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

De regeling is grotendeels een voortzetting van de huidige subsidieregeling. Patiëntenorganisaties mogen de subsidie gebruiken voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

De verhoging van de  instellingssubsidie met 10 duizend euro is een van de belangrijkste veranderingen. Een organisatie kan nu maximaal 45 duizend euro aanvragen. Daarnaast moeten organisaties die een subsidie van 25 duizend euro of meer aanvragen niet alleen een activiteitenplan aanleveren, maar ook een begroting. En de organisatie moet bij de verantwoording een verklaring van de werkelijke kosten afgeven.

Het Fonds PGO voert de subsidieregelgeving voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties uit. Met de wijzigingen volgt minister Schippers de belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie van de huidige regeling, stelt PGO vast. 

De eerste aanbeveling was om de financiële armslag van organisaties te vergroten. Dat doet zij voor de korte termijn met de verhoging van de instellingssubsidie.

Voor de lange termijn vanaf 2019 wil Schipper het beleidskader fundamenteel herzien. Hiermee moet er een antwoord komen op de tweede aanbeveling. De is gevraagd om  in het beleid ook een antwoord te formuleren op maatschappelijke trends als individualisering, decentralisaties en andere manieren van organiseren, aldus PGO Support.

Voor deze toekomstagenda is de minister in gesprek met de patiëntenkoepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top