ACTUEEL

Inspectie tikt MC Slotervaart op de vingers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft MC Slotervaart in Amsterdam een aanwijzing gegeven. Het ziekenhuis voldoet niet aan het Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Dit convenant regelt hoe een ziekenhuis veilig moet omgaan met medische technologie in de patiëntenzorg.

De IGZ constateert dat er risico’s zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Er is echter op dit moment geen acuut gevaar voor de patiëntveiligheid.

Verbetermaatregelen

Het MC Slotervaart moet de komende periode maatregelen nemen. Het ziekenhuis moet het onderhoud van alle medische apparatuur in orde maken volgens de eisen van het convenant. Elke patiënt moet worden behandeld met een apparaat dat goed onderhouden is. Een apparaat moet daarnaast gebruikt worden door een medewerker die daartoe aantoonbaar deskundig is.

Het ziekenhuis laat weten dat er al een plan van aanpak is. "De directie van MC Slotervaart zet de komende maanden de verbeteringsslag voort om de noodzakelijke acties met extra aandacht door te voeren en deze volledig te borgen. MC Slotervaart pakt de aanwijzing van IGZ dus van harte aan om op hoger niveau te komen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

24 juli 2016

Dat komt hoogst waarschijnlijk door achterstallig onderhoud. De vorige directrice wilde tegen elke prijs positieve resultaten boeken.
Dat kon b.v. door vele onderhoudscontracten te stoppen en ook haar eigen salaris niet uit te betalen en 'slechts' voorschotten op te nemen die op een tussenrekening werden geparkeerd.

Dat is echter nu al weer enige tijd geleden! Het duurt dus wel vrij lang voordat de nieuwe eigenaren het achterstallig onderhoud hebben weggewerkt.

De standaardzin dat er geen acuut gevaar is voor de patiënten is de gebruikelijke dooddoener. Dat moeten de patiënten maar hopen of naar een ander ziekenhuis uitwijken, want er zijn er genoeg in Amsterdam.
Feit is dat er te veel tijd is heengegaan voordat er onderhoudsmaatregelen worden getroffen!

Top