ACTUEEL

IGZ plaatst Domus Magnus-locatie onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft woonzorglocatie Holland in Baarn onder verscherpt toezicht geplaatst. Domus Magnus, waar Holland sinds een fusie in februari onder valt, zegt al direct na de overname een verbeterplan te hebben ingevoerd.

“We onderkennen de geconstateerde verbeterpunten die de inspectie in het rapport heeft neergezet”, reageert directeur Erwin Miedema van Domus Magnus. “Bij de fusie met DS Verzorgd Wonen was het ons bekend dat locatie Holland extra aandacht verdiende. Wij hebben daarom voorafgaand aan de fusie contact gezocht met de Inspectie. Zij waren positief over het feit dat Domus Magnus zich over locatie Holland ging ontfermen. Na de fusie zijn we direct een verbeterplan gestart, maar we zijn er nog niet. In samenwerking met de Inspectie gaan we werken aan de verdere aandachtspunten.”

Het verscherpte toezicht op locatie Holland houdt in dat de inspectie de komende tijd zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken aan locatie Holland in Baarn brengt. Daarnaast zal er intensief contact zijn over de ingezette verbetermaatregelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top