Finance

Ggz-partijen pakken knelpunten declaratieproces aan

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en VWS gaan samenwerken om de administratieve lasten in de curatieve ggz te verminderen en het declaratieproces te verbeteren. Dit hebben de partijen op 12 juli met elkaar afgesproken.

Met de aanpak van een aantal veel voorkomende knelpunten in de regelgeving, declaratiesystemen en werkprocessen wordt dit jaar al begonnen, zo is te lezen op de website van GGZ Nederland. De prioriteit ligt daarbij op het proces van verwijzing naar de ggz, het verduidelijken van de regelgeving in de ggz, betere ondersteuning door de declaratiesoftware, een correcte declaratie van niet gecontracteerde zorg en gemakkelijkere verrekening van onderlinge dienstverlening.

Het is een initiatief van de branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars. Betrokken organisaties zijn NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, NFU, LHV, Ineen, ZN, de NZa en het ministerie van VWS (programma Rechtmatige zorg en Directe Curatieve Zorg). Het ministerie van VWS neemt de regie. De ambitie is om in 2017 de eerste verbeteringen door te voeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top