Finance

ACM staat openbaar maken ziekenhuistarieven toe

ACM staat openbaar maken ziekenhuistarieven toe

Dankzij de openbaarmaking van prijzen van ingrepen in ziekenhuizen door CZ hebben ziekenhuizen inzicht gekregen in elkaars tarieven. Ondanks dat het mogelijk concurrentiegevoelige informatie betreft, ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dit niet als een probleem.

Zorgverzekeraar CZ openbaarde deze week de tarieven van bepaalde ziekenhuisingrepen, als reactie op een oproep hiertoe van de Consumentenbond. De organisatie deed deze oproep zodat consumenten vooraf weten wat een ziekenhuisbehandeling kost en de tarieven van verschillende ziekenhuizen met elkaar kunnen vergelijken. Een neveneffect is dat ziekenhuizen nu voor het eerst inzicht krijgen in elkaars tarieven. Het St. Anna Ziekenhuis wijst erop dat ziekenhuizen deze informatie in verband met de mededingingswetgeving niet onderling mogen uitwisselen.

Desgevraagd zegt ACM-woordvoerder Muro Mijnlieff dat de openbaarmaking van tarieven door CZ toegestaan is. Het betreft namelijk de tarieven van dit jaar, er wordt niet meer over onderhandeld. Bovendien vindt de ACM transparantie "een groot goed" voor consumenten. Wel wijst de woordvoerder erop dat een risico van openbaarmaking van prijzen is dat die naar elkaar toekruipen. Over de tarieven van de komende jaren moet immers nog onderhandeld worden. Om te waarborgen dat meer transparantie in de zorg niet leidt tot overtreding van concurrentieregels, gaat de ACM in het najaar in gesprek met onder meer het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Onderhandelingen

Het St. Anna Ziekenhuis snijdt nog een ander punt aan, namelijk dat tot voor kort alleen zorgverzekeraars de prijzen van ziekenhuisingrepen onderling konden vergelijken. Het is in dat kader de vraag wat de transparantie voor effect zal hebben op de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen vreest dat de prijzen van behandelingen omhoog zullen gaan als zorgverzekeraars de prijsafspraken met ziekenhuizen openbaar maken.

De ACM houdt toezicht op concurrentie en marktwerking in de zorg, onder meer door te controleren of zorgverzekeraars en - aanbieders geen afspraken maken die de concurrentie beperken. Afgelopen juni presenteerde de ACM de leidraad omtrent gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Hierin stelt de ACM bijvoorbeeld dat er afdoende waarborgen moeten zijn om rechtstreekse uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen de deelnemende partijen te voorkomen.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

5 augustus 2016

Wat er gaat gebeuren laat zich moeilijk raden. Verzekeraars konden namelijk alleen hun eigen prijzen vergelijken. Straks kunnen ze dus ook de inkoopprijzen van de andere verzekeraars zien. Die dus voor iedere verzekeraar apart per ziekenhuis weer enorm kunnen verschillen. Er ontstaat dus inzicht waar vervolgens niemand wat van begrijpt vanwege de enorme hoeveelheid verschillende prijzen. Tot slot is het opmerkelijk, zo niet onbegrijpelijk, dat uitgerekend de ACM toestemming moet geven om prijzen transparant te maken. Transparantie is toch een basisvoorwaarde voor een goed functionerende markt en dient daarmee het belang van de consument.

D G o

5 augustus 2016

Juist Jaap!

Dan nog even terug naar het begin.

Is concurrentie tussen ziekenhuizen mogelijk? Dat was niet het geval en dat is het nog steeds niet. Een doorsneepatiënt is niet in staat om een selectie te maken uit het aanbod van medisch specialistische zorg. En wanneer men een afweging maakt, gebeurt dat niet of nauwelijks op basis van geld.

Nu blijkt dat inzicht in tarieven gaat leiden tot een oerwoud van financiële gegevens 'is de beer los'. Daarvan is geen chocola meer te maken.
Nu kunnen we eindelijk terug naar af omdat niemand meer gezichtsverlies behoeft te lijden?

Wat wordt de volgende stap?

Jaap van den Heuvel

5 augustus 2016

Populatiebekostiging.

Gijs van Loef

5 augustus 2016

Populatiebekostiging, ja dat zou een enorme stap vooruit zijn. Betekent wel het einde van de zorgverzekeraars en de gereguleerde marktwerking.

Jaap van den Heuvel

5 augustus 2016

Vreselijk.

Edwin Velzel

10 augustus 2016

Elke grens creëert zijn eigen smokkelaars en elk systeem creëert zijn eigen onbedoelde neveneffecten. Het huidige systeem overboord gooien en opnieuw beginnen verlost ons misschien van een paar problemen die we nu kennen, maar levert weer nieuwe problemen op die we nu nog niet kennen. Gericht stapsgewijs leren en verbeteren lijkt mij een stuk verstandiger!

Top