ACTUEEL

Wijkverpleegkundige organiseert thuiszorg vanuit SEH

Wijkverpleegkundige organiseert thuiszorg vanuit SEH

Cordaan, Evean en het OLVG in Amsterdam starten een pilot met wijkverpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp (SEH) per september. Wijkverpleegkundigen gaan kwetsbare ouderen tijdens avonden en weekenden van de SEH naar huis begeleiden. Dit moet leiden tot betere zorg voor kwetsbare ouderen, minder onnodige opnames en minder opnamestops.

Mede doordat ouderen langer thuis blijven wonen, ook als er een zorgbehoefte is, is er op verschillende SEH’s in Amsterdam een forse toename van ouderen met een steeds complexere zorgvraag. Als een oudere thuis niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, wordt hij vaker doorgestuurd naar de SEH. De drukte op de SEH kan leiden tot een "onwenselijke opnamestop", stelt samenwerkingsplatform SIGRA, waarbinnen het project is ontstaan.

Wanneer een ziekenhuisopname niet nodig blijkt en de patiënt naar huis kan, is het van belang dat de thuissituatie en de zorgvraag goed worden ingeschat. Zonder transferverpleegkundige op de SEH, die normaliter tijdens kantoortijden het ontslag vanuit het ziekenhuis coördineert, is de SEH hier onvoldoende op toegerust. Dit kan resulteren in opnames zonder medische indicatie, wat onnodig belastend is voor zowel de oudere zelf als het medische systeem.

De juiste financiering

In de praktijk mist de SEH de middelen die een directe aansluiting met de thuiszorg of het verpleeghuis (voor een eventuele tijdelijke opname) mogelijk maken, vooral in de avonduren en in het weekend. Nauwere betrokkenheid van wijkverpleegkundigen vanuit de thuiszorg zou soelaas kunnen bieden. Wijkverpleegkundigen kunnen de thuissituatie van de patiënt in kaart brengen, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering krijgt.

Vanuit het SIGRA-project 'Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg' hebben OLVG, Cordaan en Evean besloten dit idee verder te onderzoeken. Drie maanden lang zetten zij wijkverpleegkundigen in voor de transfers van de SEH naar huis. In een volgende fase wordt ook gekeken of de huisartsenpost gebruik kan maken van de wijkverpleegkundige expertise. Als dit succesvol is, kan de werkwijze ook bij andere ziekenhuizen ingezet worden.

Als startsein van de pilot hebben wijkverpleegkundigen Annamarie Valkema en Karin Heijne (Cordaan) en manager thuiszorg Jan Withaar (Evean) een avond meegelopen op de grootste SEH van Amsterdam in OLVG locatie Oost. Doel was een goed beeld te krijgen van wat er speelt op de SEH en welke vragen zij in de praktijk tegenkomen. De wijkverpleegkundigen van Cordaan en Evean gaan de pilot verder vormgeven in samenwerking met de SEH van OLVG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top