ACTUEEL

Kwaliteit zorgboerderij in Salland is onvoldoende

De kwaliteit van de jeugdhulp bij zorgboerderij Men-training Salland is onvoldoende. Dit constateren de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie, die onderzochten of de zorgboerderijen De Verborgen Kracht, Eben-Haezer en Mentraining Salland verantwoorde hulp aan jongeren bieden.

Naar aanleiding van "verschillende signalen over zorgen omtrent de kwaliteit van de jeugdhulp" onderzochten de inspecties de kwaliteit van de geboden hulp door de drie zorgboerderijen. De kwaliteit is bij de eerste twee voldoende, maar bij Men-training Salland is deze onvoldoende. De inspecties constateren tekortkomingen in onder meer de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de veiligheid in het algemeen en de veilige verstrekking van medicatie.

Bij Mentraining Salland waren vier van de elf getoetste criteria voldoende, terwijl de kwaliteit op alle onderzochte criteria voldoende dient te zijn. De inspecties verwachtten dat Mentraining Salland vóór 2 augustus de noodzakelijke verbetermaatregelen doorvoert ten aanzien van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het beperken van de veiligheidsrisico’s voor de kinderen en het op veilige wijze verstrekken van medicatie. Het is niet bekend of dit gelukt is. De inspecties verwachten verder dat Mentraining Salland ervoor zorgt dat uiterlijk 19 oktober 2016 ook de andere verbeterpunten zijn gerealiseerd.

Tekortkomingen

De Verborgen Kracht en Eben-Haezer scoren wel een voldoende, volgens de inspecties. Wel plaatsen zij de kanttekening dat Eben-Haezer op twee van de tien criteria een onvoldoende haalt. De organisatie moet concrete verbetermaatregelen treffen voor de geconstateerde tekortkomingen onder meer op het gebied van de veiligheid en de organisatie. De inspecties willen vóór 12 augustus 2016 een overzicht ontvangen van de verbetermaatregelen die de zorgboerderij neemt en vóór 19 oktober 2016 een resultaatsverslag over de getroffen verbetermaatregelen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top