ACTUEEL

ANBO weerspreekt financiële problemen

Volgens ouderenbond ANBO zijn er in de afgelopen periode berichten in de media verschenen waarin de suggestie is gewekt dat de financiële administratie van ANBO niet op orde zou zijn. ANBO laat weten de onjuiste berichtgeving te betreuren en zich niet te herkennen in het beeld dat wordt geschetst over de organisatie.

Dit staat in een verklaring op de website van ANBO.

ANBO heeft op verzoek van De Telegraaf uitleg gegeven over de financiën, waarna de krant een verhaal publiceerde. "Helaas hebben we moeten constateren dat de journalist de feiten onvolledig en niet juist heeft weergegeven", stelt de ouderenbond. ANBO is naar eigen zeggen een financieel gezonde organisatie, die werkt volgens alle regels die er aan verenigingen worden gesteld. "ANBO moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving als het gaat om bijvoorbeeld financiën en ledengegevens."

In het artikel van De Telegraaf staat dat de organisatie in geldnood is en dat de accountant weigert een handtekening te zetten onder de jaarrekening. Volgens de ANBO, echter, is er geen sprake van geldnood. Het feit dat de accountant geen handtekening heeft gezet onder de jaarrekening, komt volgens de bond doordat in 2015 de financiële administraties van de lokale afdelingen "niet in alle gevallen voldeden aan de eisen die er normaliter aan gesteld worden". Daarnaast waren sommige administraties volgens ANBO niet beschikbaar.

Financiële huishouding

Dat de financiële huishouding en verantwoording van verschillende lokale afdelingen niet goed op orde waren en/of niet werden verstrekt, is volgens de ANBO exact de reden waarom het landelijk bestuur in 2015 besloten heeft de werkwijze rondom de financiën anders te organiseren, en het beheer van de gelden te centraliseren. Het bestuur koos er bijvoorbeeld voor de ANBO-contributies op het hoofdkantoor te beheren, zodat de besteding ervan optimaal kan worden verantwoord richting de leden, de gemeenten en de accountant.

"De interne veranderingen zijn door sommige lokale vrijwilligers van ANBO als ingrijpend ervaren", constateert de ouderenbond. "Helaas heeft dit ook geleid tot negatieve publiciteit. Dit is wat ons betreft onnodig en onterecht." De interne veranderingen zijn volgens de ANBO ingegeven door de wens om de bedrijfsvoering en de (financiële) verantwoording efficiënter en overzichtelijker te maken, in het belang van de organisatie en haar leden.

Bij de achterban van de ANBO was er in 2015 onenigheid vanwege onder meer de koers van de bond. Dit had tot gevolg dat in de loop van dat jaar tienduizenden leden opstapten. Als gevolg hiervan zijn er geen financiële tekorten ontstaan bij de bond, volgens ANBO zelf. De kosten van het verandertraject rond de financiën konden worden opgevangen uit de reserves.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top