HRM

Inspectie SZW controleert nieuwe zorginstellingen

De Inspectie SZW voert van half september tot eind december inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen. Daarbij controleert de inspectie of de werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben.

Zo gaat de Inspectie na of de 'nieuwe toetreders' de wettelijk verplichte risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) hebben met het bijbehorende plan van aanpak. Daarbij is er speciale aandacht voor de aanpak van werkdruk en van agressie en geweld. Te hoge werkdruk en blootstelling aan agressie en geweld zijn veelvoorkomende oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting. Dit zorgt voor ongeveer de helft van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de zorgsector.

Werkgevers kunnen met de zelfinspectie-tools van de Inspectie SZW in een aantal stappen checken of hun aanpak voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor veilig en gezond werk. Met deze tools is het volgens de inspectie mogelijk om ‘met de ogen van een inspecteur’ te kijken naar de eigen aanpak op thema's als arbozorg en psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder vallen werkdruk, agressie en geweld, en ongewenste omgangsvormen zoals pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top