Finance

Nieuwe contracteerronde toont tweespalt Sionsberg

Ondanks de eerdere verzekering van eensgezindheid is het de drie eigenaren van Sionsberg in Dokkum niet gelukt om een gezamenlijk voorstel voor de zorginkoop voor Noordoost Friesland te presenteren aan zorgverzekeraar De Friesland.

In een persbericht laat De Friesland weten voor de contractering van de zorg in Noordoost Friesland voor 2017 twee separate voorstellen te hebben ontvangen. Eén voorstel is afkomstig van eigenaren DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN). De derde eigenaar ZuidOoostZorg heeft in samenwerking met Kwadrant Groep, GGZ Friesland, MCL en Nij Smellinghe een apart voorstel ingediend.

De nieuwe contractronde is nodig omdat De Friesland vorige maand een meerjarencontract verbrak uit onvrede over het feit dat Sionsberg zich nog steeds teveel als ziekenhuis gedraagt in plaats van als anderhalve lijnscentrum. Ook uitte De Friesland kritiek op de gemankeerde samenwerking tussen de drie eigenaren. Dit laatste werd door Sionsberg weersproken.  

In het Friesch Dagblad toont manager Peter Lalkens van Sionsberg zich “helemaal verbouwereerd” over het feit dat ZuidOostZorg nu een alternatief plan heeft ingebracht. De Friesland voert de komende dagen separate gesprekken met de betrokken indieners. “Het leek ons het beste om twee aparte gesprekken te plannen”, zegt woordvoerder Rob Propsma in het Friesch Dagblad. “Dat past bij de manier waarop er niet wordt samengewerkt tussen de Sionsberg-partijen.”  

Mediation

De Friesland zegt de twee kampen niet tegen elkaar te willen uitspelen. “Het is onze bedoeling met de bestaande partijen verder te gaan”, stelt Propsma. “Als alle partijen het erover eens zijn dat mediation daarvoor nodig is, dan zullen we mediation inzetten. Dan gaan we zoeken naar een mediator die voor alle partijen acceptabel is." Toch benadrukt De Friesland-bestuursvoorzitter Bert van der Hoek dat het aan boord houden van alle partijen geen doel op zich is. "Doel blijft inkoop van goede en voldoende zorg voor de bewoners uit de regio", aldus Va der Hoek. "Als zorgverzekeraar maken we dan uiteindelijk een keus. We doen dat niet in isolement. De al geplande afspraken met gemeente, provincie, zorgbelang en Red de Sionsberg benutten we om ook hun mening bij de afweging te kunnen betrekken. Wij kopen in ieder geval zeker zorg in en hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden met welke partijen.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top