ACTUEEL

Twee verpleeghuizen Lelie zorggroep onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft twee verpleeghuizen van de Stichting Lelie zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van acht maanden. Het gaat om de verpleeghuizen De Koningshof en Pniël in Rotterdam. Volgens de inspectie was op beide locaties de patiëntveiligheid in het geding.

In De Koningshof en Pniel verblijven mensen met lichamelijke aandoeningen en met dementie. Op beide locaties waren er problemen met de medicatieveiligheid. In een vrij toegankelijke koelkast met eten en drinken lagen bijvoorbeeld insulinepennen. Er was medicatie aanwezig waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken.

Medewerkers meldden bovendien niet alle meldenswaardige incidenten. Er werd niet voldoende gedaan met de analyse van meldingen die wel werden gedaan. Daarnaast bleken medewerkers niet goed geschoold voor het werk met de doelgroep. Tot slot waren ook de cliëntdossiers niet op orde.

De inspectie heeft Lelie zorggroep de afgelopen jaren een aantal keer gevraagd verbeteringen aan te brengen in de zorgverlening aldaar. Bij inspectiebezoeken afgelopen zomer, bleek dat de twee locaties niet aan de normen voldeden.

De inspectie heeft er niet genoeg vertrouwen in dat het Lelie zorggroep zelfstandig lukt om de zorg zo te verbeteren dat de bestaande risico’s worden weggenomen. Daarom staan De Koningshof en Pniël voor een periode van acht maanden onder verscherpt toezicht. Ze moeten er in deze periode voor zorgen dat de zorg weer op orde komt, aldus de inspectie.

Herstelplan

Interim-bestuurder Henk Möhlman laat weten te "betreuren dat de zorg op deze locaties op dit moment niet voldoet aan alle normen". Hij wijt dit aan de zwaardere zorgvraag van de cliënten en aan het verlies dat Lelie zorggroep vorig jaar leed. "Door deze uitdagingen, die tegelijkertijd spelen, is het helaas onvoldoende gelukt de kwaliteit van onze verpleeghuizen De Koningshof en Pniël op het vereiste niveau te houden. Wij herkennen ons in de bevindingen van de Inspectie en voeren noodzakelijke verbeteringen binnen de gestelde termijn van acht maanden door. Hiertoe hebben wij een herstelplan opgesteld en dit plan is inmiddels in uitvoering", aldus Möhlman.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top