Finance

Twee miljoen euro subsidie voor anonieme e-mental health

Er komt geld vrij voor laagdrempelige, anonieme zorg online voor mensen met psychische problemen. Het Zorginstituut Nederland kan vanaf 1 januari 2017 subsidie verlenen voor anonieme e-mental health. Het Zorginstituut krijgt daarvoor 2 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid.

Het Zorginstituut constateert dat sommige mensen zich zodanig schamen voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden, stelt het zorginstituut.  “Om deze categorie mensen toch een vorm van zorg te bieden dan wel naar de reguliere zorg toe te geleiden, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien.”

Tot en met 2016 wordt deze zorg nog direct gefinancierd door het ministerie van VWS. Vanaf 2017 heeft het Zorginstituut er een apart potje voor.

---

Op 4 oktober 2016 organiseren Skipr en Emerce de derde e-Health Convention. Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention, een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. Koop nu uw kaarten >>>

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top