ACTUEEL

Meld.nl bundelt alle meldpunten

In Nederland bestaat een oerwoud aan meldpunten voor de meest uiteenlopende kwesties. Om daarin overzicht te brengen, is de website Meld.nl geopend. Daar zijn links te vinden naar alle bestaande meldpunten en instanties, zegt initiatiefnemer Sonny Baboeram woensdag.

"Er zijn zo veel meldpunten dat burgers door de bomen het bos niet meer zien, niet weten waar ze moeten zijn en soms van het kastje naar de muur worden gestuurd", aldus Baboeram.

Nederland telt inmiddels meer dan duizend verschillende meldpunten, hulplijnen en helpdesks van verschillende organisaties zoals overheden en semioverheden, instellingen, bedrijven en politieke partijen. Burgers kunnen daar hulpvragen, klachten, tips, ervaringen of andere meldingen doorgeven. Ook de bijna vierhonderd gemeenten hebben verschillende meldpunten en grote steden soms wel tien of twintig.

Op de website Meld.nl is te zien dat deze ook voor vragen over zorg en meldingen van misstanden in de zorg gebruikt kan worden, zoals declaratiefraude en hoge tarieven. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

14 september 2016

Het Landelijk Meldpunt Onderzorg, Ontspoorde zorg en Mishandeling (voor ouderen die zorg met verblijf ontvangen, hun naastbetrokkenen en zorgprofessionals) , sinds 10 jaar het enige meldpunt waar melders nog gehoord worden, ontbreekt nog.

Top