Tech

Philadelphia beproeft sociale robot in de zorg

Philadelphia gaat als eerste organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking een eigen sociale robot inzetten. Met robot Phi wil Philadelphia onderzoeken of en hoe de zorg kan verbeteren. Het bijzondere is dat de sociale robot met eigen software op maat wordt geprogrammeerd op basis van input van cliënten, medewerkers en verwanten, zo meldt Philadelphia.

Sociale robotica is een technologische ontwikkeling die zich in hoog tempo doorzet. Philadelphia vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers in de praktijk kennis maken met deze ontwikkeling. Daarom wordt op enkele locaties onderzocht of en hoe een sociale robot kan bijdragen aan het welzijn van zowel cliënten als medewerkers door het bieden van meer persoonlijke aandacht en ondersteuning bij bijvoorbeeld beweging, beleving, zorgen en wonen.

Verkenning

Projectleider innovaties Xenia Kuiper benadrukt dat het om een sociale robot gaat. ‘’Phi kan niet afwassen, maar bijvoorbeeld wel muziek luisteren met iemand en daarop reageren, sporten of een spelletje  doen. Ook kan Phi uitleggen hoe iets werkt en dat desgewenst heel vaak herhalen. Of  aansporen medicijnen op tijd in te nemen. De robot kan cliënten in hun ontwikkeling helpen en uitdagen om een bepaalde actie te ondernemen. Phi is een kei in het herkennen van emoties en gezichten. Hoe meer aandacht ze krijgt, hoe beter ze jou leert kennen. Wij denken dat Phi cliënten zelfstandiger maakt en medewerkers ondersteunt.’’

Vooralsnog gaat het om een verkenning gaat. Of Phi in de toekomst wordt ingezet is nog geen uitgemaakte zaak.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top