Finance

Kredietbeoordeling moet ziekenhuis aan nieuw geld helpen

Kredietbeoordeling moet ziekenhuis aan nieuw geld helpen

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft als eerste Nederlands ziekenhuis de eigen kredietwaardigheid laten beoordelen door een internationale kredietbeoordelaar. Met de A-rating van Fitch Ratings hoopt het Brabantse ziekenhuis nieuwe financiering aan te kunnen trekken tegen gunstige voorwaarden.

“Deze fraaie beoordeling biedt ons mogelijkheden om naar andere vormen van financiering te kijken, bij andere kredietverstrekkers dan de gebruikelijke banken”, motiveert bestuurder Loeks van der Veen de ongebruikelijke stap. “Want de A-rating opent deuren voor andere investeerders, dat geeft ons op de langere termijn meer mogelijkheden om tegen gunstigere voorwaarden te investeren, in bijvoorbeeld het nieuwe EPD en de noodzakelijke verbouwingen.”

Met name grotere ziekenhuizen lopen tegen de grenzen van het huidige kredietsysteem aan, legt treasury-adviseur Piet van der Meulen uit. Doordat ze met hun lopende leningen vaak al tegen de garantielimiet van het Waarborgfonds Zorginstellingen (WFZ) aanzitten, is borging niet meer mogelijk.  Bij grote investeringen  kunnen de banken –voor zover überhaupt kredietbereid- dit ook niet meer behappen en moet noodgedwongen worden omgezien naar andere financiers. “Dan heb je het over institutionele beleggers als pensioenfondsen, levensverzekeraars en sinds kort ook de Europese Investeringsbank”, licht Van der Meulen toe.  

Voordelen

De A-rating levert mogelijk ook op korte termijn financiële voordelen op in de vorm van lager risico-opslagen bij banken. Bij zo’n goede rating is het vermogensbeslag dat banken moeten aanhouden lager en dit voordeel kan worden doorgegeven aan het betreffende ziekenhuis, aldus Van der Meulen. Hij verwacht hoe dan ook dat zorginstellingen het Tilburgse voorbeeld zullen volgen. “De ziekenhuiswereld is zeer geïnteresseerd”, zegt Van der Meulen. “In de laatste ranglijst van accountant BDO stond het ETZ op 23e plek. Als BDO zijn werk goed gedaan heeft zijn er dus nog zeker 22 ziekenhuizen die een A-rating zouden kunnen verdienen.”

Om de tijdsinvestering hoeven ziekenhuizen het niet te laten. “Achteraf viel het reuze mee”, zegt Van der Meulen. “Je kunt het vergelijken met de gesprekken om lid te worden van het Waarborgfonds Zorginstellingen. Omdat de Nederlandse zorg relatief nieuw voor ze is, had Fitch de nodige algemene vragen, bijvoorbeeld over hoe het stelsel in elkaar zit en hoe de zorgverzekeraar contracteert.” 

Hoge waardering

Fitch motiveert de hogere waardering met het argument dat ETZ een van de grootste ziekenhuizen in  Noord-Brabant is met een bovenregionale referentiefunctie op het gebied van neurologie en traumatologie. “Gelet op de omvang en de afwezigheid van alternatieve aanbieders in het verzorgingsgebied is onwaarschijnlijk dat er activiteiten door andere ziekenhuizen worden overgenomen”, meldt Fitch. “Dus verdient het ETZ op dit punt een hogere waardering.”

Andere positieve factoren zijn wat Fitch de economische prestaties van Noord-Brabant met een bruto-product per hoofd van de bevolking dat 34 procent boven het Europees gemiddelde liggen en een werkloosheidscijfer van 6,5 procent. De bevolkingsgroei van Tilburg van meer dan 6 procent is wat Fitch betreft ook positief, temeer daar “de vergrijzende bevolking de vraag naar ziekenhuisdiensten garandeert”.

Ook de inkomsten-stroom resulterend in een jaaromzet van meer dan 500 miljoen euro wordt positief gewaardeerd, zij het dat Fitch wel opmerkt dat het ETZ voor de inkomsten voor bijna 80 procent afhankelijk is van twee zorgverzekeraars.

Meer handen

Dat kredietbeoordelaars sinds de kredietcrisis door sommigen met argwaan bekeken worden, is voor het ETZ geen punt van overweging. “Er zijn in het verleden fouten gemaakt door kredietbeoordelaars”, erkent Van der Meulen. “Maar klanten en patiënt hebben er alleen maar belang bij als wij als ziekenhuis goedkoop kunnen investeren, want dat betekent meer handen aan het bed en nieuwe apparatuur.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top