ACTUEEL

Financiering crisishulp verwarde personen niet goed geregeld

De acute hulp aan verwarde personen is met name financieel nog niet goed geregeld. Hierdoor komt de 24/7 beschikbaarheid van de acute crisisopvang niet van de grond.

Dat stelt GGZ Nederland in reactie op de eindrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen. “De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn helder”, aldus Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland. “Nu komt het er op aan ze in werkelijkheid om te zetten. Wij blijven aandacht vragen voor belangrijke oplossingen, zoals nu de financiering voor crisishulp."

Ter vergelijking haalt GGZ Nederland het voorbeeld van de brandweer en de politie aan. Zij worden betaald voor beschikbaarheid en niet per brand, incident of delict. Zij worden betaald om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan voor de samenleving. Dit ligt anders voor de crisisdiensten van de ggz, hoewel die ook ‘uitrukken’ voor zieke mensen. Ggz crisisdiensten worden betaald per incident en leggen geld bij om 24/7 beschikbaar te zijn. GGZ Nederland pleit voor een beschikbaarheidsfinanciering voor crisisdiensten in de ggz.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anja van der Aa

30 september 2016

De huisartsenposten bieden reeds een 24-uursdienst en ik heb ze, als mantelzorger, weleens in een crisissituatie moeten inschakelen. Gezondheidscentra met huisartsen en POH-ers GGZ in de wijk zijn er op veel plekken ook al. Ook wijkverpleegkundigen zijn beschikbaar, weet ik uit ervaring. En het sociale wijkteam kan een indicatie geven voor dagbesteding of andere hulpvragen in de thuissituatie. Ook met de crisisdienst van de GGZ heb ik te maken gehad. Die kwam zelfs tijdens normale werkuren niet opdagen! Mijn conclusie na 30 jaar: het ontbreekt professionals (vooral van de GGZ) aan competenties om in crisissituaties adequaat te handelen en passende zorg samen met andere professionals en het sociale netwerk te organiseren. Ik heb meer behoefte aan een goede opgeleide en zelfs gecertificeerde superprofessional "Acute psychosociale hulpvragen". Dat kan een (kader)huisarts, een POH-er GGZ of een wijkverpleegkundige zijn. De crisisdienst van de GGZ dient zich te beperken tot mensen die niet in de thuissituatie geholpen kunnen worden. Dat is een minderheid. Driekwart van de verwarde personen hoort in de GGZ niet thuis!

Top