Finance

Fors hogere accountantskosten door Wmo en Jeugdwet

Fors hogere accountantskosten door Wmo en Jeugdwet

Een flink deel van de zorgorganisaties was in 2015 veel meer geld kwijt aan accountantsdiensten. Vooral organisaties in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de gehandicaptenzorg en ggz betaalden fors meer. Ziekenhuizen waren daarentegen juist veel minder kwijt aan accountants. Dat constateert Intrakoop, de inkoopcoöperatie van zorginstellingen, in een analyse van de accountantskosten.

Het onderzoek van Intrakoop is gebaseerd op 801 jaarverslagen over het jaar 2015, van zorgorganisaties die samen circa 90 procent van de totale bedrijfsopbrengsten in de zorg vertegenwoordigen. De gemiddelde zorgorganisatie gaf in 2015 87 duizend euro aan accountantskosten uit.

Wmo en Jeugdwet

Uit de analyse blijkt dat de kosten voor accountants in de VVT toenamen met 4 procent. In de gehandicaptenzorg was dat 10,8 procent. De ggz zag de grootste stijging van accountantskosten met 20,7 procent. Deze stijging kan zelfs nog hoger uitkomen, omdat organisaties in de ggz nog tot 31 december hebben om de jaarcijfers over 2015 te publiceren.

Ziekenhuizen zijn daarentegen juist veel minder kwijt, de accountantskosten in de cure namen met 17,5 procent af. "In de care worden veel extra kosten gemaakt, omdat als gevolg van de invoering van de Wmo en Jeugdwet het aantal contractpartijen waarmee wordt samengewerkt fors is toegenomen", licht Intrakoop toe.

Administratieve lasten

Intrakoop voorziet ook dat de verdere toename van de administratieve lasten voor de zorg zal leiden tot nog hogere accountantskosten. "De administratieve complexiteit van de zorg neemt steeds meer toe. Dat zien we zowel in de VVT met de Wmo, waar het aantal contractpartijen stijgt, en in de ggz door onduidelijkheid met declaraties en problemen met de afrekening van de jeugd-ggz en de Wmo. Naast veel extra tijd leidt dit ook tot extra kosten voor controles", aldus Intrakoop.

Rem

Bijna tweederde van de accountantskosten in de zorg gaat op aan de controle van de jaarrekening. De stijging van de accountantskosten wordt nog wat geremd doordat zorgorganisaties minder niet-controlediensten afnamen, zoals advies over risicomanagement.

De kosten voor controle van de jaarrekening stegen met 6,3 procent ten opzichte van 2014. Ook de kosten voor overige controlewerkzaamheden in de zorg zijn vorig jaar gestegen (+ 7,0 procent), terwijl de kosten voor fiscale advisering (- 6,2 procent) en niet-controlediensten (- 35,0 procent) aanzienlijk gedaald zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top