ACTUEEL

Ziekenhuis Gelderse Vallei draagt taken over aan huisarts

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat zorgtaken overdragen aan huisartsen in Veenendaal. Hiertoe is een samenwerkingsproject gestart met de Coöperatie Huisartsen Veenendaal. Het gaat met name om de zorg voor ouderen. Zij kunnen tijdens de proef voor bepaalde zorg vaker terecht bij hun eigen huisarts, zodat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

De twee partijen verwachten dat de verschuiving zal leiden tot zorg dichter bij huis en de juiste zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast heeft zorg door de huisarts als voordeel dat de huisarts de patiënt beter kent en kijkt naar de patiënt als geheel. Ook verbetert de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Tenslotte heeft deze verschuiving (substitutie) als voordeel dat het eigen risico van de patiënt minder wordt aangesproken. Huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico en de ziekenhuiszorg wel.

De proef duurt tot september 2017. Aan de hand van de resultaten beoordelen de huisartsen in de regio of de gemaakte afspraken voor de hele regio kunnen worden gebruikt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top