ACTUEEL

Dekkingsgraad pensioenen zorgwerkers is weer gedaald

De actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is gestegen van 89,0 naar 89,2 procent. De kans dat het PFZW in 2017 de pensioenen moet verlagen, blijft aanwezig.

De stijging van de verplichtingen is het gevolg van de dalende rente. De dekkingsgraad komt bovendien onder druk te staan doordat uit nieuwe berekeningen van het Actuarieel Genootschap blijkt dat Nederlanders, met name vrouwen, gemiddeld nog langer zullen leven. "Een mooi bericht, maar voor pensioenfondsen leidt dit helaas tot hogere pensioenverplichtingen", aldus PFZW-directeur Peter Borgdorff.

Als aan het eind van het jaar de actuele dekkingsgraad op het huidige niveau ligt, ook na verwerking van de nieuwe inschatting van de levensverwachting, hoeven de pensioenen net niet verlaagd te worden. Voor het PFZW is de kritische grens waaronder verlaagd moet worden een actuele dekkingsgraad van circa 87 procent. Deze grens is gevoelig voor onder meer wijzigingen in de rente en de hersteltermijn die nu tien jaar bedraagt, volgens het pensioenfonds. De actuele dekkingsgraad is ook erg gevoelig voor de beweging van de rente.

De kans dat PFZW de pensioenen in 2017 moet verlagen is "nadrukkelijk aanwezig". Volgens Borgdorff zou het kunnen zijn dat als die dekkingsgraad verder daalt, in januari op de pensioenen moet worden gekort. "Voor de deelnemers betekent dat concreet dat er een verlaging in hun portemonnee kan zijn als ze dat verlaagde pensioen krijgen. Per deelnemer kan dat variëren van een paar dubbeltjes tot een paar euro per maand. Dat laatste verwacht ik niet maar je weet het nooit helemaal zeker."

Nieuw pensioenstelsel

Het PFZW kondigde in april voor het eerst in zijn bestaan aan dat het misschien de pensioenen moet gaan verlagen. Het probleem ligt volgens de directeur bij de combinatie van een lage rente en steeds strengere solvabiliteitseisen. Hij vindt dan ook dat Nederland moet nadenken over een nieuw pensioenstelsel, waarin “onbetaalbare en irreële zekerheid” niet meer boven alles gaat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top