ACTUEEL

Zelfde protocollen in ziekenhuis en thuis

Binnenkort zullen de verpleegkundige protocollen voor de thuiszorg en verpleeghuiszorg dezelfde zijn als die in het academisch ziekenhuis. Bij verschillen komt er een ‘brugprotocol’. UMC Utrecht en Vilans hebben besloten hun protocollen daarvoor op elkaar aan te passen.

Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en Robert van Barneveld, manager zorg UMC Utrecht, tekenden de samenwerkingsovereenkomst op 20 oktober. Op deze manier wordt de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg gewaarborgd als de medische behandeling buiten het ziekenhuis doorgaat.

Infuus

Vilans is een kennisinstituut voor langdurige zorg. Bijna alle thuiszorgteams werken met de protocollen van Vilans. De ziekenhuisprotocollen van UMC Utrecht worden nu naast de verpleegkundige protocollen van Vilans gelegd. Als er kleine verschillen zijn, dan worden die aangepast in het ziekenhuisprotocol of het huiszorgprotocol. Bij grotere verschillen wordt er een overbruggingsprotocol gemaakt. Het gaat dan vaak om zaken als de druppelsnelheid van een infuus of de verzorging van een katheder.

Wijkverpleegkundigen

De thuiszorg na ziekenhuisopname – die onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist blijft – sluit zo naadloos aan op de ziekenhuiszorg. Voor patiënten is het van belang dat de medische behandeling die thuis wordt voortgezet op een vertrouwde manier wordt uitgevoerd. En wijkverpleegkundigen kunnen nu werken volgens de juiste richtlijnen en procedures en hebben hiervoor de juiste kennis en vaardigheden.

De eerste ervaringen zijn positief, laten UMC Utrecht en Vilans weten. De protocollen worden beter door uitwisseling van de onderlinge expertise.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top