Tech

'Betere zorg voor ouderen na e-learning over delier'

Een e-learning cursus voor verpleegkundigen over delier leidt tot verbeterde kennis en verbeterde zorg. E-learning is dus een nuttige toevoeging aan verbeterprojecten in de zorg, concludeert Lotte van de Steeg in haar proefschrift na onderzoek bij het EMGO+ en onderzoeksinstituut NIVEL.

Delier is een acute verwardheid die veel voorkomt bij oudere patiënten in het ziekenhuis. Het is voor patiënten en familie heftig om een delier mee te maken en een delier hangt samen met ongewenste uitkomsten, zoals fysieke achteruitgang en overlijden.

Uit buitenlandse studies kwam naar voren dat een gebrek aan kennis over delier bij verpleegkundigen een obstakel was voor het leveren van goede zorg. Binnen het EMGO+/NIVEL onderzoek werd dan ook gekozen voor e-learning als aanvulling op het thema Kwetsbare ouderen. E-learning biedt ziekenhuizen een manier is om grote groepen professionals voor relatief lage kosten te kunnen onderwijzen. Binnen het onderzoek werd gebruik gemaakt van de cursus Delier van Noordhoff Health.

Uit het promotieonderzoek van Lotte van de Steeg bleek dat de kennis over delier onder Nederlandse verpleegkundigen relatief hoog was, maar dat deze na het volgen van de online cursus verder verbeterd was. Oudere patiënten werden vaker gescreend op het risico op delier, patiënten met een verhoogd risico werden vaker geobserveerd voor verschijnselen van delier aan de hand van een speciaal instrument (Delier Observatie Screening Schaal).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top