HRM

Werkgevers stemmen voor nieuwe VVT-cao

De leden van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties in de thuiszorg, de ouderenzorg en de jeugdgezondheidszorg, hebben zich maandag in meerderheid positief uitgesproken over de nieuwe cao voor de sector.

Een punt van zorg is de 'betaalbaarheid' van de nieuwe cao, zo laat de branchevereniging weten. Daarom hebben de leden het bestuur gevraagd om op korte termijn samen met het ministerie van VWS en andere partijen te kijken naar een oplossing. “Hierbij wordt met name gedacht aan reële tarieven voor geleverde zorg vanaf 2017; tarieven die recht doen aan de steeds complexere zorg die aan cliënten wordt verleend”, aldus Actiz.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar: van 1 april 2016 tot 1 april 2018. Met deze cao gaan de lonen structureel met ruim 4 procent omhoog, deels door de eindejaarsuitkering te verhogen naar een volledige dertiende maand. Daarnaast worden de administratieve lasten voor medewerkers verlaagd en zijn er afspraken gemaakt over scholing en de aanpak van ziekteverzuim.

De cao lost ook het ORT-vraagstuk op . De onregelmatigheidstoeslag moet als gevolg van een aantal gerechtelijke uitspraken door werkgevers nabetaald worden over verlofdagen van de afgelopen vijf jaar. Naar verwachting kost dat de branche ongeveer 500 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top