Finance

Schippers mikt op openbaarmaking alle prijsgegevens

Schippers mikt op openbaarmaking alle prijsgegevens

Minister Schippers van VWS geeft de NZa opdracht om een traject uit te werken voor een stapsgewijze openbaarmaking van alle prijsgegevens in de curatieve zorg. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Grotere prijstransparantie is volgens Schippers nodig om patiënten inzicht te geven in de financiële gevolgen die een behandeling voor hen heeft. Nu zijn patiënten voorafgaand aan een ingreep vaak niet goed op de hoogte van wat zij aan eigen risico kwijt zijn. Onwenselijk, aldus Schippers. Ze overweegt daarom om het eigen risico anders vorm te geven door per type behandeling vaste bedragen in rekening te brengen. Een simpel en helder systeem, aldus de minister, dat de duidelijkheid voor patiënten vergroot.

Rondrekenen

Bovendien kan een vergroting van de prijstransparantie ziekenhuizen prikkelen om meer te werken op basis van daadwerkelijke kostprijzen. In de huidige situatie stellen ziekenhuizen hun tarieven veelal niet vast op basis van hun kosten voor een behandeling, maar worden tarieven gebruikt om het totale ziekenhuisbudget, zoals dat via omzetplafonds of aanneemsommen tot stand te komen, ‘rond te rekenen’. Daardoor zeggen de huidige ziekenhuistarieven vaak weinig over de daadwerkelijke kosten van een behandeling. Dit is wat Schippers betreft niet alleen bedrijfseconomisch ongebruikelijk, maar leidt voor de patiënt ook tot excessieve en onbegrijpelijke tariefverschillen.

Disciplinerend

Schippers verwacht dat grotere prijstransparantie kostenbesparend zal werken. “Grote verschillen tussen ziekenhuizen voor dezelfde behandelingen roepen de vraag op naar de oorzaak van die verschillen”, aldus Schippers. “Meer inzicht in de ziekenhuistarieven kan disciplinerend werken voor ziekenhuizen die tarieven hanteren die ver liggen boven de tarieven van andere ziekenhuizen. Een grotere transparantie kan daarom leiden tot een neerwaartse aanpassing van (bepaalde) tarieven.”

CZ

Met haar brief haakt Schippers aan op recente initiatieven in het veld. Een paar maanden geleden maakte CZ als eerste zorgverzekeraar de tarieven van verschillende ziekenhuizen openbaar. Het ging daarbij alleen om tarieven lager dan het eigen risico, oftewel tarieven die geheel voor rekening van de patiënt zelf kunnen zijn. De MC Groep maakte als eerste ziekenhuis in oktober de tarieven van de locaties Lelystad, Emmeloord en Dronten openbaar.

Voorspelbaar traject

Schippers zegt het onwenselijk te vinden “om vanuit de overheid via dwingende voorschriften te verplichten tot openbaarheid van alle ziekenhuistarieven”. Om de context waarin verschillende  ziekenhuizen hun tarieven vaststellen recht te doen wil ze “geleidelijke en stapsgewijze verbeteringen “. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet hiertoe een “voorspelbaar traject” ontwerpen, “waarin de informatie beschikbaar komt op een manier die gestandaardiseerd is opdat de informatie goed vergelijkbaar is”.

Met haar besluit legt Schippers een eerder advies van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naast zich neer. Wat de kartelwaakhond betreft zijn het de zorgverzekeraars die de tarieven openbaar moeten maken. De ACM is bang voor een verstoring van de markt als ziekenhuizen zelf hun tarieven openbaar maken. Ziekenhuizen die nog in onderhandeling zijn met zorgverzekeraars kunnen dan hun tarieven afstemmen op het eerste ziekenhuis dat als eerste de behandelkosten publiceert, en zo de tarieven hoog houden

Ook de expertgroep die Schippers heeft geadviseerd waarschuwt dat prijstransparantie onder bepaalde omstandigheden de kosten ook kan opdrijven.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

4 november 2016

Als een kip zonder kop zoekende naar het ultieme level playing field van de transparante zorgmarkt. Extra werk voor vele financiele specialisten, dat is zeker. De overhead giert verder omhoog.

Jaap van den Heuvel

5 november 2016

Waarom kunnen die prijzen morgen niet gewoon op internet staan!? En inderdaad; dan heb je er nog niks aan. Geef ieder ziekenhuis de huidige gemiddelde prijs en laat ziekenhuis en verzekeraar onderhandelen over het totale kortingspercentage over de gehele omzet. Dan wordt het pas echt transparant. Al die 80 percentages op een lijstje is nog te overzien.

P Boerebach

6 november 2016

Wat een gotspe, minister Schippers weigert al jaren de prijsafspraken met farmaceuten (o.a wbt Noacs en Doacs) te openbaren. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Top