Vastgoed

Reinier Haga Groep benoemt directeur Strategisch Vastgoed

Cees van der Zande is sinds deze maand gestart als directeur Strategisch Vastgoed van de Reinier Haga Groep (RHG). In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vormgeven van de vastgoedorganisatie binnen de groep en de ziekenhuizen.

Van der Zande is benoemd door de raad van bestuur van de RHG, vanuit de behoefte om de vastgoedstrategie op groepsniveau te positioneren en te organiseren. Hij zal zich bezighouden met de vastgoedstrategie en de huidige en nieuwe bouwprojecten van de RHG. Concrete projecten zijn onder meer de bouw van het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, het op vastgoedniveau invulling geven aan het strategisch beleidsplan van de RHG en het presenteren van een vastgoedvisie op de lange termijn.

Van der Zande was tot voor kort nieuwbouwdirecteur bij het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hij is in dienst getreden van de RHG, maar blijft eindverantwoordelijk voor het afronden van de vorig jaar opgeleverde nieuwbouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Zijn standplaats blijft Delft, al zal hij ook veelvuldig aanwezig zijn in het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top