Finance

Ziekenhuis Amstelland lijdt miljoenenverlies

Het Ziekenhuis Amstelland verkeert in financieel zwaar weer. Het ziekenhuis heeft in 2015 een verlies geleden van 3,1 miljoen euro en verwacht ook voor 2016 een negatief resultaat.

"Met name de productie, en daarmee de omzet, viel in 2015 tegen ten opzichte van de verwachtingen en de begroting en de zorgkostenplafonds van een aantal verzekeraars werden niet ten volle benut." De kosten zijn bovendien minder hard gedaald dan verwacht, gezien de productiedaling. Het Amstelveense ziekenhuis heeft tegelijkertijd naar eigen zeggen het productieplafond met twee zorgverzekeraars met meer dan 1,6 miljoen euro overschreden. Het Amstelland onderhandelt nog met de verzekeraars over (gedeeltelijke) vergoeding van de overproductie.

Het Amstelland voldoet sinds 31 december 2015 niet aan de eisen die de Rabobank stelt aan een deel van de leningen. Die zijn sindsdien in principe direct opeisbaar, maar de bank heeft toegezegd dit voorlopig niet te doen. Ook heeft het ziekenhuis 10 miljoen extra kunnen lenen van de Rabobank. Dankzij borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft het ziekenhuis 20 miljoen euro kunnen lenen van de BNG Bank.

Bijzonder beheer

De Rabobank heeft het ziekenhuis onder bijzonder beheer geplaatst. De bank heeft de rente op de financiering verhoogd en de kredietlimiet ingeperkt. In het tweede kwartaal van 2016 hebben “intensieve gesprekken” plaatsgehad tussen de bank en het ziekenhuis. Het Amstelland gaat strakker sturen op liquiditeit. Ook heeft het ziekenhuis besloten om een deel van het onroerend goed, dat verhuurd werd aan derden, te verkopen.

Andere maatregelen zijn onder meer het maken van nieuwe afspraken met leveranciers, het afstoten van diverse deelnemingen en het nemen van maatregelen om de patiëntenstroom te verbeteren, waardoor met dezelfde middelen meer patiënten gezien kunnen worden. Verder wil het Amstelland de eigen marktpositie versterken met een meer dan gemiddelde groei voor cardiologie, mdl, geriatrie en longgeneeskunde. Het ziekenhuis zet daarnaast in op een forse kostenreductie, oplopend tot 4 miljoen euro in 2019.

De bestuurlijke situatie zal in 2017 ook veranderen. Interim-bestuurder Ad Huijsmans zal zijn taken gaan overdragen aan een nieuwe bestuurder, die samen met 3 medische specialisten, de financiële manager en de manager zorg het nieuwe bestuursteam vormt. Eerder dit jaar stapte bestuursvoorzitter Jacques Moors op, nadat Hans Moortjes al in december 2015 was vertrokken.

Zwaar weer

Het Amstelland verkeert al een paar jaar in zwaar weer. In 2014 had het ziekenhuis onder meer last van de afwikkeling van overgangsregelingen van oude naar nieuwe bekostigingsregimes. Het ziekenhuis noemde 2014 al geen gemakkelijk jaar, en constateert dat dit ook geldt voor 2015 en 2016.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top