ACTUEEL

Vincent van Gogh en VGZ ondertekenen meerjarenoverenkomst

Ggz-instelling Vincent van Gogh en zorgverzekeraar VGZ hebben een vijfjarige overeenkomst gesloten, ten behoeve van de leertuin 'Samenspel'. Hierin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg die bijdragen aan de transformatie van de sector en de kosten per cliënt reduceren.

Het uitgangspunt van de overeenkomst is meer mensgerichte zorg, die tot stand komt in samenspel met de omgeving van de cliënt. De groeiende zorguitgaven en de discussie over de zorgkwaliteit vragen om een antwoord. Met de leertuin proberen Vincent van Gogh en VGZ daar een bijdrage aan te leveren.

De filosofie achter de leertuin is dat kwaliteitsverbetering de beste weg is naar beheersbare kosten. In Samenspel werken de initiatiefnemers, samen met ketenpartners, toe naar een ggz waarin de cliënt centraal staat, vanuit een andere kijk op psychisch lijden. Oplossingen die bijdragen aan betere zorg én betaalbaarheid zijn bijvoorbeeld: aanvulling van de 1-op-1-behandeling met digitale oplossingen en samenwerking in de wijk, zodat psychisch kwetsbare personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen.

Innovatieve oplossingen

Vincent van Gogh en VGZ richten zich op innovatieve oplossingen die de kwaliteit van zorg gaan verbeteren en tegelijkertijd de totale ggz-kosten in de keten verlagen. Bij de voorbereiding van de leertuin is de basis gelegd voor samenwerking tussen behandelaars, huisartsen, praktijkondersteuners ggz en ervaringsdeskundigen, plus de betrokken gemeenten in de regio. De eerste zeven innovaties worden momenteel geïmplementeerd, in samenspel met de ketenpartners. De komende periode wordt de impact hiervan onderzocht. Wanneer innovaties succesvol blijken, worden ze opgeschaald, zowel binnen als buiten Vincent van Gogh.

In de innovaties werken de zorgvezekeraar en de ggz-instelling samen met twee pilot-gemeenten: Horst aan de Maas en Venlo. Daarnaast zijn cliënten, ervaringsdeskundigen, huisartsen, POH-ggz, Synthese en Zelfregiecentrum betrokken en worden waar nodig andere ketenpartijen benaderd.

Ab Klink, lid raad van bestuur van Coöperatie VGZ: "Net als in andere leertuinen willen we samen met Vincent van Gogh een klimaat creëren waarbij er ruimte is voor zorgverleners om ideeën aan te dragen voor zinnige zorg. We willen meer mensgerichte zorg, in samenspel met de omgeving, centraal stellen. Dat leidt vaker tot herstel en daarmee houden we ook kosten in de hand." Patiëntgerichte zorg van hoge kwaliteit houdt de zorg betaalbaar, volgens Klink.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top