HRM

Principeakkoord cao apothekers in dienstverband bereikt

Werkgeversorganisatie VZA en werknemersorganisatie LAD hebben een principeakkoord gesloten voor een tweede Cao voor Apothekers in dienstverband. Een ledenraadpleging volgt.

De apothekers krijgen per 1 januari 2017 een eenmalige uitkering van 1 procent en een structurele salarisverhoging van 2 procent van de cao-loonschalen per 1 januari 2017.

Scholing

De partijen zijn het erover eens dat de apothekers hun kennis en vaardigheden op peil moeten houden. Dat betekent voor werkgevers dat ook zij investeren in de opleiding en kennis van apothekers. De cao-partijen hebben daarom afgesproken dat de opleidingskosten voor apothekers en voor apothekers in opleiding tot specialist vergoed worden, zowel in tijd als in geld.

Nieuw is het budget functie-gebonden kosten van € 3.255. Hiermee kunnen apothekers onkosten declareren die samenhangen met het werk, zoals nascholing in het kader van herregistratie, zoals de lidmaatschapskosten van LAD, VJA en KNMP. 

Veilig werken

Verder komt er meer aandacht voor veilig en gezond werken van apothekers in dienstverband. Dit gebeurt door koppeling met de Cao Arbeidsomstandigheden en de Arbocatalogus van de Cao Apotheken. Cao-partijen hebben de intentie deze te moderniseren.

Tot slot is er afgesproken om structureel overleg te voeren met de Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) over de pensioenregeling voor apothekers

De nieuwe cao moet op 1 januari 2017 ingaan en doorlopen tot en met 31 december 2017. De afspraken zijn van toepassing op werknemers in dienst bij een werkgever die bij VZA is aangesloten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top