Vastgoed

Plannen voor nieuw woonbegeleidingscentrum in Weert

Wonen Limburg en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) onderzoeken de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren ter vervanging van het huidige woonbegeleidingscentrum Maartenshuis in Weert. Het huidige pand stamt uit 1974 en voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg.

De organisaties noemen nieuwbouw een logische stap omdat de doelgroep van het Maartenshuis in de loop der tijd is veranderd, net als de visie op de zorg. Van oorsprong is het huis gebouwd voor mensen met een handicap die wel nog konden lopen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben verbouwingen plaatsgevonden waardoor meer mensen in een rolstoel konden wonen in het Maartenshuis. Inmiddels gelden eisen met betrekking tot kwaliteit van zorg.

Het nieuwe gebouw krijgt een duurzaam karakter. Het moet zo gebouwd worden, dat het in de toekomst gemakkelijk geschikt kan worden gemaakt voor andere huurders. Over een half jaar moet duidelijk zijn of de bouwplannen haalbaar zijn. Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, en Leon Poels, bestuurder van SGL, hebben een intentieovereenkomst getekend voor de nieuwe plannen.

Kleinschalig woonproject

Het Maartenshuis in Weert werd in 1974 gebouwd op initiatief van de directeur van de sociale werkvoorziening. Toentertijd was het nog gangbaar dat mensen met een handicap op een groot instellingsterrein woonden. Met het Maartenshuis was er een heel moderne woonvorm neergezet: een kleinschalig woonproject voor mensen met een lichamelijke handicap, midden in de wijk. Op dit moment biedt het Maartenshuis een woonplek voor 24 mensen met een lichamelijke handicap en/of hersenletsel.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

7 december 2016

Oh fijn, maar wanneer wordt er zoiets gebouwd voor mensen met autisme in Limburg?

Top